تاریخ انتشار خبر: 24 دی 1397 | 21:19:43
کد خبر : 4289

دردسرهای پروژه پارک کوی رمضان برای اهالی!

به گزارش زاگرس نشینان؛ بااحداث پارک درمسیربلوارکوه رمضان متاسفانه به دلیل ساخت وساز نامناسب وبی مسئولیتی متولیان امردرشهرداری منطقه ۷علاوه برسرازیرشدن آب پارک به سمت فنداسیون خانه ها وآپارتمان های مسکونی باران های فصل زمستان نیز در این موضوع دخیل هستند که درصورت تدابیر لازم علاوه برخسارتهای مالی امکان واقع حوادث جانی را نیز در […]

به گزارش زاگرس نشینان؛ بااحداث پارک درمسیربلوارکوه رمضان متاسفانه به دلیل ساخت وساز نامناسب وبی مسئولیتی متولیان امردرشهرداری منطقه ۷علاوه برسرازیرشدن آب پارک به سمت فنداسیون خانه ها وآپارتمان های مسکونی باران های فصل زمستان نیز در این موضوع دخیل هستند که درصورت تدابیر لازم علاوه برخسارتهای مالی امکان واقع حوادث جانی را نیز در پی خواهد داشت.لطفا دراین خصوص رسیدگی شود.اهالی خیابان توسعه ۱ به گزارش تصویری ذیل میباشد: