تاریخ انتشار خبر: 25 آبان 1400 | 21:34:32
کد خبر : 11335

درخواست رییس نظام صنفی کشاورزی از مدیرکل دادگستری خوزستان جهت توقف اجرای حکم کشاورز ایذه ای

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در پی فرود یک هلیکوپتر اورژانس هوایی در مزرعه یک کشاورز در مناطق روستایی صعب العبور و محروم ایذه و از آنجایی که این هلیکوپتر به علامت ها و دست تکان دادن کشاورز برای فرود نیامدن در خرمن بی توجهی می کند، فرود آن باعث به باد رفتن کل محصول یکساله […]

درخواست رییس نظام صنفی کشاورزی از مدیرکل دادگستری خوزستان جهت توقف اجرای حکم کشاورز ایذه ای

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در پی فرود یک هلیکوپتر اورژانس هوایی در مزرعه یک کشاورز در مناطق روستایی صعب العبور و محروم ایذه و از آنجایی که این هلیکوپتر به علامت ها و دست تکان دادن کشاورز برای فرود نیامدن در خرمن بی توجهی می کند، فرود آن باعث به باد رفتن کل محصول یکساله این کشاورزِ تنگدست که تنها نان آور خانه است می شود.

در همین حال و در جریان فرود این هلیکوپتر، یکی از فرزندان این کشاورز هم از ترس فرود هلیکوپتر و در حال فرار از محل فرود هلیکوپتر، در آستانه سقوط از دره قرار می گیرد و ظاهرا آقای سید بزرگ موسوی کشاورز روستای سید خدر ایذه در چنین شرایطی و در حالی که جلوی چشم خود شاهد بر باد رفتن دسترنج یکساله خانواده  و خطرسقوط فرزند به دره می شود؛ در یک خشم آنی و در یک حرکت غیر ارادی، سنگی را به سمت هلیکوپتر پرتاب می کند که ظاهرا موجب شکستن شیشه هلیکوپتر می شود. قاضی محترم شهرستان هم به استناد قوانین موجود، این فرد را به زندان و جزای نقدی محکوم می کند و این حکم در آستانه اجراست.

لذا مسعود اسدی رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در همین خصوص در نامه ای به مدیرکل دادگستری استان در راستای تحقق رافت اسلامی خواستار توقف اجرای حکم کشاورز ایذه ای و اتخاذ تدابیری جهت بررسی مجدد پرونده شد. مسعود اسدی در بخشی از این نامه آورده است: این کشاورزِ تنگدست که تنها دارایی او همین محصول خرمن گندم دیم می باشد و تنها نان آور یک خانواده بزرگ است، از سادات متدین و وفادار به نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب است که در یک منطقه محروم و صعب العبور زندگی می کند. اگر چه حرکت این کشاورز در جای خود اشتباه بوده است ولی با توجه به پشیمانی و ندامت وی و شرایطی که این کشاورز در آن لحظه با آن روبرو شده و شاهد از بین رفتن دسترنج و معاش یکساله خود بوده و از آنجا که این خانواده در محرومیت شدید و تنگدستی بسر می برد و صدور حکم قضایی برای این کشاورز ایذه ای باعث آزردگی خاطر افکار عمومی منطقه شده است لذا بعنوان نماینده کشاورزان استان خوزستان ضمن تقبیح عمل نامبرده که قطعا بدون نیت سوء بوده از مقام عالی ریاست دادگستری استان استدعا دارم نسبت به توقف اجرای حکم و اتخاذ تدابیری جهت بررسی مجدد پرونده در چهارچوب اجرای رافت اسلامی بذل عنایت فرمایند.