تاریخ انتشار خبر: 9 تیر 1398 | 23:32:44
کد خبر : 5361
یادداشتی از منوچهردوستی:

دانستنیهای شهروندی /زندگینامه مشاهیر و نامداران / ماکس پلانک

زاگرس نشینان در سال ۱۸۵۸ میلادی درشهر”کیل “آلمان متولد شد ودردانشگاه های برلین و مونیخ تحصیل کردو در ۲۱ سالگی دکترای فیزیک خودرابا درجه ممتاز ازدانشگاه مونیخ دریافت داشت و در سال ۱۸۸۹ استاد دانشگاه برلین شد و تازمان بازنشستگی درسال ۱۹۲۸ در سن هفتادسالگی در آن مقام ماند.ایشان وضع کننده نظریه کوانتم نوین است […]

زاگرس نشینان در سال ۱۸۵۸ میلادی درشهر”کیل “آلمان متولد شد ودردانشگاه های برلین و مونیخ تحصیل کردو در ۲۱ سالگی دکترای فیزیک خودرابا درجه ممتاز ازدانشگاه مونیخ دریافت داشت و در سال ۱۸۸۹ استاد دانشگاه برلین شد و تازمان بازنشستگی درسال ۱۹۲۸ در سن هفتادسالگی در آن مقام ماند.ایشان وضع کننده نظریه کوانتم نوین است . در اوایل سالهای ۱۹۰۰ “نظریه کوانتم همراه بانظریه نسبیت اینشتین تحولی بنیادی درنگرش به جهان و کیهان پدید آوردو به جرائت می توان گفت که نقطه عطفی درپیشرفت فیزیک نوین بود

ایشان که فیزیکدان آلمانی بود در دسامبر ۱۹۰۰ جهان علم رابافرضیه خود مبنی براینکه “انرژی تابشی یعنی انرژی امواج نوری”به صورت پیوسته صادرنمی شود، بلکه از ذرات با تکه هایی که او آنهارا (کوانتا) می نامید ، تشکیل می گردد، رادرآستانه تحولی نوین قرار داد، فرضیه پلانک که با تئوری های کلاسیک نور و الکترو مغناطیسی درتضادبود نقطه شروع تئوری های کوانتم است ، تئوری هایی که فیزیک را متحول کرد و شناخت عمیق تری ازماهیت ماده و تابش را برای ما فراهم آورد
بنا بر نظریه کوانتم “همه فرایندها در رشته ای از جهش ها”تشکیل می شوند . انرژی ، به هرشکل که باشد به وسیله احاد یا “بسته ها یا دانه ها یی که کوانتم نام دارد حرکت می کند، و ( کوانتا )عبارت است از کوچکترین واحد انرژی است که می تواندموجودباشد فرضیه پلانک آن قدر بدیع و عجیب بود که بدون شک اگر پلانک فیزیکدانی محافظه کار و سختگیرنبود ، نظریه وی به عنوان فرضیه غیرعلمی به فراموشی سپرده می شد، هرچند این نظریه درنظرها بسیارعجیب می آمد اما در این مورد خاص به فرمول صحیحی انجامید. جالب است بدانید که در آغاز،اکثر فیزیکدان ها فرضیه او را بیش از یک افسانه ریاضی به حساب نیاوردند، اماپس از چندسال مشخص شد که نظریه او درباره کوانتم علاوه برتابش جسم سیاه در پدیده های فیزیکی دیگر نیز،می تواندبه کاربرده شود
درسال ۱۹۰۵اینشتین این تئوری را برای تشریح پدیده فوتو الکتریک به کار گرفت و “نیلزبور” درسال ۱۹۱۳،آن را در تئوری ساختمان اتمی خود مورد استفاده قرار داد. تاسال ۱۹۱۸ که جایزه نوبل به پلانک اعطا شد، آشکارشده بود که فرضیه او اساسا درست بوده و در تئوری فیزیک از اهمیت خاصی برخوردار می باشد
دیدگاههای شدیدا ضد نازی او در زمان هیتلر، وی را درمعرض خطرات فراوانی قرارداد. درسال ۱۹۴۵ پسر کوچک او به جرم شرکت در طرح ناموفق افسران برای قتل هیتلر اعدام شد. ماکس پلانک درسن هشتادونه سالگی و درسال ۱۹۴۷ در گذشت.
باید دانست که عدد پلانک h در تئوری فیزیک نقش اساسی ایفا می کند و امروزه یکی از بنیادی ترین اعداد ثابت فیزیک به حساب می آید. این عدد دردر تئوری ساختمان اتمی ، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ ، تئوری تابش و بسیاری از فرمولهای علمی به چشم می خورد. برآورد اولیه پلانک از مقدار عددی آن ، با ۰/۰۲ اختلاف همین مقدار پذیرفته شده امروزی است. از پلانک بعنوان پدر علم کوانتم نام برده می شود هرچند او نقش بسیار اندکی در تکامل بعدی این تئوری داشت، اما طرح نظریات او موجب گردید که افکار و اندیشه ها از قید مفاهیم غلط گذاشته آزاد شوندو دانشمندان بعداز او موفق شوند تئوری بسیار دقیق تری را که امروزه به اثبات رسیده ،پدید آورند.