تاریخ انتشار خبر: 17 مهر 1397 | 22:23:00
کد خبر : 3709
مدیرکل دفتر محیط زیست:

خوزستان پایلوت تولید محصولات کشاورزی گواهی شده می شود

به گزارش زاگرس نشینان؛ یکی از پایلوت های تولید محصولات کشاورزی گواهی شده شد.

زاگرس نشینان؛مشاور وزیر و مدیرکل دفتر محیط زیست وسلامت غذا وزارت جهاد کشاورزی در جریان بازدید از تعاونی های زراعی و باغی دزفول بر اهمیت تولید محصول گواهی شده برای سلامت غذا و جامعه تاکید کرد و گفت: خوزستان یکی از پایلوت های تولید محصولات کشاورزی گواهی شده شد.

به گزارش آفتاب کارون، دکتر سعید سعادت در تعریف محصول گواهی شده گفت: محصول کشاورزی گواهی شده به محصولی گفته می شود که باقیمانده سموم و آفت کش و عناصر سنگین و آلاینده در آن از حد مجاز پایینتر بوده و از نظر تغذیه ای به اندازه کافی حاوی عناصر غذایی برای سلامت انسان و دام باشد.

وی از برنامه ریزی برای تولید محصول گواهی شده در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون تولید محصول گواهی شده بصورت پایلوت در سه استان فارس، زنجان و اصفهان در حال اجراست و بزودی نیز تولید این محصولات در استان خوزستان هم شروع می شود.

وی در تشریح برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید محصول گواهی شده گفت: دستورالعمل تولید محصولات گواهی شده با همکاری سازمان استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی آماده شده است و بزودی توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود. همچنین ایجاد خدمات رسان ها برای تولید محصول گواهی شده که بتوانند به کشاورزان کمک کنند هم جزو برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص است. این خدمات رسان ها شامل کلینیک های گیاهپزشکی، آزمایشگاه تجزیه خاک و آب، شرکت های خدمات فنی، مهندسی و مشاوره ای و همچنین شرکت های بازرسی می باشند. محصولات گواهی شده در نهایت نشان استاندارد می گیرند.