تاریخ انتشار خبر: 18 شهریور 1397 | 23:09:29
کد خبر : 3429
یادداشتی ازسیدحمیدحسینی:

خطاب به شورا و شهردار،غرفه ای که پل طبیعت را مسدود کرد

زاگرس نشینان؛اینچنین روزهایی که می بینیم، شهرداری در دست کسانی اداره می شود که از علم مدیریت و شهرسازی فارغ هستند، این گونه اشخاص در ادامه راه خود با ضد و بند هایی خاص سعی می کنند خود را از کنار پرتگاه بازرسی ها و دستگاه های نظارتی عبور دهند اما وقتی تمام می شود، […]

زاگرس نشینان؛اینچنین روزهایی که می بینیم، شهرداری در دست کسانی اداره می شود که از علم مدیریت و شهرسازی فارغ هستند، این گونه اشخاص در ادامه راه خود با ضد و بند هایی خاص سعی می کنند خود را از کنار پرتگاه بازرسی ها و دستگاه های نظارتی عبور دهند اما وقتی تمام می شود، ضایعات باقی ماند شبیه پس از انقجار بمب است.
از جمله کارهایی که در دوره قبل رخ داد، کارهایی که هیچ توجیه شهرسازی ندارد، از سوی کسانی بیرون آمد که مدعی بودند می توانند اداره کنند.
امروزه به عنوان روزنامه نگار که در دوره قبل منتقد بودم و هنوز هم هستم اذعان دارم، اگر جامعه مطبوعاتی در راستای کار خود صادقانه ادامه دهد، و و البته مدیران نااهل هم بجای شکایت و ادعای حیثیت و متهم کردن جامعه مطبوعاتی، اندکی ترس در دلشان بود، شاید بسیاری اتفاقات امروزه پیش نمی آمد.
پل طیعت در دوره پیشین منصور کتانباف ساخته شد، هر چند هرگز بهای ساخت بیرون نیامد، اما بهر حال ارزشمندی یک سازه در طول این چند سال بر همه روشن شد، اما در دوره پیشین، بجای ارتقا این سازه و یا اضافه کرده پل های طبیعت بر معبر کارون، با کمال تعجب می بینیم که غرفه ای در این راهرو تنگ ایجاد شده است.
صدارت کتانباف بر شهرداری اهواز و ادعای شورای شهر به عنوان مبارزه با فساد را به شورا و شهردار یاآوری می کنم که این غرفه متعلق به کیست؟ در ادامه مبارزه تان چرا از کنار این غرفه می گذرید؟ هر کسی و یا آقازاده ای و یا سفارش شده ای باشد، شهروند این کشور است و باید تابع قوانین موجود باشد.
تقاضای تخریب ندارم اما با هیچ نقشه مهندسی شده ای جور نیست، این هدیه(رشوه به قول مدیران امروزی) از سوی چه کسی به چه کسانی داده شده است؟ هر چند مسلما کسی که اینچننی هدیه ای گرفته محتاج آن نیست، و این غرفه را به قیمت گزاف کرایه داده است، لیکن هر چه هست باید به آن نظر کرد.
۱٫ اما سوال ما این است: آیا این هدیه مادام العمر بخشیده شده است یا نه محدودیتی برای آن قائل شده اند؟
۲٫ آیا مبلغی به عنوان کرایه از این غرفه گرفته می شود؟ این مبلغ را می توانید اعلام کنید؟
۳٫ آیا این غرفه از طرف سازمان ها داده شده یا از سوی شهردار منطقه بخشیده شده است؟