تاریخ انتشار خبر: 13 مهر 1396 | 01:22:24
کد خبر : 1171

خردورزي و اعتدال/ پيش شرط توسعه خوزستان

در آموزه هاي ديني و مدني ، اختلاف و نقد مي تواند مايه رحمت و زمينه رشد و تصحيح رفتارها و عملكردها باشد، اما مشروط به رعايت ادب و احترام و  انصاف و عدالت و دوري از توهين و تهمت وبدزباني ها. مسولان در هر رده اي، از جمله مسولان استان، همواره داراي موافقان و […]

در آموزه هاي ديني و مدني ، اختلاف و نقد مي تواند مايه رحمت و زمينه رشد و تصحيح رفتارها و عملكردها باشد، اما مشروط به رعايت ادب و احترام و  انصاف و عدالت و دوري از توهين و تهمت وبدزباني ها.

مسولان در هر رده اي، از جمله مسولان استان، همواره داراي موافقان و مخالفاني  بوده و هستند.

در خوزستان، دو گروه موافق و مخالف مديريت استان،  از راه هاي  گوناگون، دسترسي هاي فراواني  جهت رايزني و انتقال ديدگاههاي خويش،  به مراجع تصميم گير كشوري را  دارند، و مي توانند بصورت منطقي و مستدل و با رعايت انصاف و به دور از حب و بغض، پيگير نظرات خويش باشند.

فعاليت ِ كمپين هاي حاميان يا مخالفان، در شرايط فعلي، قطعا به صلاح استان و مردم خوزستان و جريان اصلاحات و اعتدال  نيست .  حاميان يا مخالفان استاندار با متوقف كردن اين گونه فعاليت ها و  دوري از فضاي تخريبي ِ رسانه اي و مجازي، پيگير مطالبات قانوني  و خواسته هاي خويش از طريق غير رسانه اي گردند.

براي هرگونه حمايت يا مخالفت،  روش هاي عاقلانه تر و مناسب تري  وجود دارد.

بي شك، تداوم لشكركشي هاي كمپيني در اردوگاه اصلاح طلبان، برنده و بازنده اي نخواهد داشت و هر دو گروه بازنده ي اين عرصه خواهند بود. درخواست بسياري از دلسوزان اصلاح طلب استان از بانيان از كمپين ها، پايان دادن فوري به منازعات و كشمكش هاي بيهوده و بي ثمر كمپيني  است.

دوستان اصلاح طلب، از  فشارهاي متعددي كه امروز و در دولت تدبير و اميد، در خوزستان  بر فعالان سياسي اصلاح طلب  وارد مي شود ، نبايد غفلت نمود.  برخي از جريانات  خاص، اگر فرصت يابند حتا در تعيين سياست هاو برنامه هاي اصلاح طلبان و  در تعيين كوچك ترين برنامه هاي حزبي اصلاح طلبان هم  دخالت مي كنند، كما اينكه اين تلاش ها از ديد ناظران پنهان نمانده است.

تعامل با اصول گرايان معتدل سياست، برنامه و استراتژي ماست،  اما وادادگي در برابر زياده خواهي هاي افراطي ِ برخي نمايندگان جبهه پايداري و فشار بر فعالان سياسي شهرستان ها و ناديده گرفتن آنها، تنها با انسجام و وحدت و حضور قدرتمند ِ و هماهنگ احزاب اصلاح طلب استان  مهار خواهد شد.

براي دستيابي به توسعه متوازن و پايدار و جبران عقب ماندگي هاي فراوان   وبا احترام و با به رسميت شناختن نظرات گوناگون، خوزستان نياز به خردورزي و اعتدال، و گسترش ِهمگرايي  و مداراي ِبيشتر،  ميان كنشگران ِ سياسي و اجتماعي  خويش دارد.

 

محمد كيانوش راد

١٢ مهر ٩٦