تاریخ انتشار خبر: 2 دی 1398 | 21:05:43
کد خبر : 7762
یادداشتی از مصطفی علیخانی:

خدایا پناه میبریم به تو !

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مصطفی علیخانی جوان خوزستانی در یادداشتی باعنوان خدایا پناه می بریم به تو گلایه مندی خود را به وضعیت کشور ابراز داشت. خدایا پناه میبریم به تو از: شرِ شیطان رجیم و اینهمه دزدي و اختلاس ؛ آلودگی هوا. سیل. زلزله. زمین لرزه. گرانی. تورم. تهدید و تحریم. بداخلاقی؛ بدرفتاري و […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مصطفی علیخانی جوان خوزستانی در یادداشتی باعنوان خدایا پناه می بریم به تو گلایه مندی خود را به وضعیت کشور ابراز داشت.

خدایا پناه میبریم به تو از: شرِ شیطان رجیم و اینهمه دزدي و اختلاس ؛ آلودگی هوا. سیل. زلزله. زمین لرزه. گرانی. تورم. تهدید و تحریم. بداخلاقی؛ بدرفتاري و بی برنامگی و کارنابلدي برخی مدیران بی کفایت و موثر در تولید نکبت و مصیبت…

خدایا پناه میبریم به تو از اینهمه: ترس از امروز و فردا .یارانه و ۴۵ هزارتومانی که منشا مشکلات اقتصاد کشورم شد…

خدایا پناه میبریم به تو
از اینهمه: تهمت و افترا. دروغ و نیرنگ. انواع بیماریهاي جهش یافته و مرموز و سرطان و کمبود داروهاي بیماران خاص و عام و
آنفولانزا و اخیرا وبا و سالک پساسیل دراهواز…

خدایا پناه میبریم به تو از: آبگرفتگی و آبفا و لوله هاي فسیل شده اش و فاضلاب و روان آبهاي سطحی و اینهمه باران رحمت که ما را بزحمت انداخته…

خدایا پناه میبریم به تو از : آب آلوده شرب و آسفالتهاي خراب و چاله چوله ها و امکانات حداقلیِ نداشته در کوچه و خیابانهایمان و مدیران شهري کارنابلدکلان روستاي اهواز…
خدایا پناه میبریم به تو از:دزدي هکرهاي اینترنتی، وامهاي خدادرصد بانکها. بیکاري، فقر و فساد اداري و غیراداري ؛ طلاق و ازدواجهاي دیرهنگام جوانان سرخورده و ناامید…
خدایا پناه میبریم به تو از سفره هاي خالی و تبعیض؛ بیعدالتی و حاشیه نشینی و انواع بزه کاریهاي اجتماعی و هزاران پرونده خلاف…
خدایا پناه میبریم به تو از برخی نمایندگان خودخواه و عوامفریب و رفوزه هاي سیاسی پا به سن گذاشته اي که پس از سالها ناکارآمدي در پستهاي مختلف؛ اینبار براي چرت زدن در مجلس میخواهند
بازنشستگی خود را اینگونه سپري کنند تا درب مصیبتهاي ادامه دار باز هم بر همان پاشنه بیتدبیریهایشان بچرخد و نمیدانند که اینبار
جوانان توانمند و پرانرژي و مستقل،اجازه ترکتازي به امتحان پس داده هاي تجدیدي و رفوزه نمیدهند… خدایا پناه میبریم به تو ازانتخابهاي اشتباهی و غلط خودمان در فصل انتخابات و اینهمه گنج و رنج در خوزستان در زمانه تحریمهاي سخت دشمنان ایران و ایرانی که علیرغم ثروت بی حد مادي و معنوي و سرمایه هاي اجتماعی و ظرفیتهاي ارزشمند نخبگان جوان و اقوام ارزشمند
خوزستان که آماده نقش پذیري توسعه استانِ همواره مهجور با ناهنجاریها؛هنوز امید به آینده را در دل و تفکرشان میپرورانند …
خدایا پناه میبریم به تو از بیماریهاي روحی روانی و کمبود آرامش و شادي در جامعه و گرانی گوشت و گوجه و گندابهاي پساسیل بیماریزا … خدایا پناه میبریم به تو از ناکارآمدي مدیران و بیکاري جوانان توانمند نخبه و غیر نخبه اي که هنوز سرشان بی کلاه مانده و با موي سپید؛ سالیان متمادي درکنار اقیانوس نفت وگاز و صنایع پتروشیمی و کشاورزي هنوز چشم امیدشان به استخدام و ایجاد صنایع تبدیلی دوخته شده است… خدایا پناه میبریم به تو که همه شهدا و جهادگران این مرزوبوم؛ خودشان را فداي این انقلاب و اسلام و مملکت کردند تا سرفراز و روپا بمانیم اما علیرغم مواجهه و خستگی از اینهمه بلایا هنوز نابود نشده ایم…
خدایا پناه میبریم به تو از: بی عدالتی و ناکارآمدي برخی مسولین و نمایندگانی که مدام با نیرنگ سیاسی؛ مردم استان و کشور را با بحران جدیدي مواجه میکنند… خدایا پناه میبریم به تو از شر دشمنان اسلام و ایران و ایرانی و همه زورگویان عالم و از تو میخواهیم این مملکت را مثل همیشه در پناه خودت بگیر و همه ما را به راه راست و حسینی رهنمون کن … خدایا گوش میدهی؟
تو را به روح همه پیامبران و امامان و صالحان مقرب درگاهت این مردمان شایسته ؛ صبور و فهیم و انقلابی استان، و شهرم اهواز را از همه بدیها برهان و بدان که این چکیده لیست مصیبت بر هر ملتی نازل میشد تا حالا پودر شده بود اما هنوز به امید تو و آینده کشور هنوز سرپا هستند و با تمرکز بر قدرت درون زا و لزوم احیاي فرایند اصلاحی؛ همه ي سرمایه هاي اجتماعی و انسانی خودرا براي بهبود اصول و اصلاح و اعتدال بکار خواهندگرفت… اما بعد: با صدایی مهیب از ساخت و ساز همسایه بغلی آپارتمان
پدرم که دو طبقه اضافه هم میخواد بزنه و با ماده ۱۰۰ ماسمالی ش کنه از خواب پریدم وآرزوکردم :از خواب بیدار شویم که: این سرزمین اهورایی آدم میخواهد .آدمهایی که با ایمان به ذات حق و دانش و تلاش خویش و برنامه ریزي و بهره از مشارکتها و تعامل با داخل و خارج از وضعیت فعلی عبور کنند و میدانند که نجات استان ؛ شهر و کشورم با رعایت حقوق شهروندي و التزام به
قانون و تعامل با داخل و خارج اصلاح میشود.. لذا نگارنده با ارایه چکیده دیدگاه خویش بعنوان فرزند مردم اهواز و خوزستان و
بعنوان کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه علوم و تحقیقات؛ توجه مخاطبان گرامی را به مهمترین کارهایی جلب میکنم
که میبایستی بر آنها تمرکز کنیم .
۱ -تصمیم و اجراي کم چالشِ اقدامات و برنامه هاي دولتمردان و نظام در استان و نتایج حاصل از انها براي مردم
۲ -تقویت و تبدیل مدیریتهاي ناکارآمد و هزینه بر به مدیریتهاي کارآمد در دوره تحریمها و خودتحریمی ها
۳ -نحوه تمرکز برفرهنگسازي گفتگوي سیاسی جهت تحقق منافع ملی و استانی و مشارکت حداکثري دربرنامه هاي دولت
۴ -نحوه تمرکز بر بهبود معیشت و ایجاد اشتغال در مراکز صنعتی استان واقدام عملی حقوق شهروندي و مطالبات مردمی
۵ -نحوه استفاده از نقشپذیري نخبگان جوان براي استفاده در جهت توسعه استان بدون حضوررفوزه هاي سیاسی و مدیریتی
۶ -نحوه طراحیِ قدرتمندکردن تشکلهاي صنفی و سیاسیِ عملگرا با تمرکز بر اصول ،اصلاح و اعتدال در امور مردم استان
۷ -نحوه تمرکز برکیفیت مدیریت جمعی بجاي مدیریت عمل جمعی با عبور از فضاي سترون و بی اعتمادساز مردمی استان
۸ -ارایه طرح و گزارش اقدامات و اصلاحات درون زاي استان وتهیه لیست و نمایشگاهی از مشکلات مردم با ارایه راهکار
۹ -ارایه طراح سازوکارها و کارویژه هایی براي تهیه لیست حل مشکلات بدیهی مردم در کوتاه مدت و میان مدت
۱۰ -تمرکز براستفاده از قوانین و ابزارلازم براي ارتقاي آزادیهاي مدنی و قانونی و احیاي مطالبات قانونی مردم توسط تشکلها
۱۲ -ارایه طرح و تاکید برمولفه هاي قدرتمند اجتماعی، اقتصادي و سیاسی بر اساس نیاز مردم و تعیین شاخصهاي موثرکنترلی ۱۱ -ارایه طرح اصلاح مدیریت جامع با انتخاب جوانان نخبه ۲۵ تا ۴۰ ساله جهت توسعه انسانی و جلوگیري از انواع فساد
۱۳ -ارایه طرح عبور از فضاي سترون سیاسی با عبور از فردگرایی و خودتحریمی و خودپدرخواندگی و موارد مشابه
۱۴ -ارایه طرح نقش پذیري جوانان نخبه انقلابی و تاثیرگذار در فرایند بهبود جامعه تا بازگشت اعتماد و آرامش در بین مردم
۱۵ -ارایه طرح تعامل درون زا و مقابله با جنگ روانی و ترکیبی دشمنان داخلی و خارجی با تمرکز بر منافع استانی و ملی
الزاما در صورت بکارگیري جوانان توانمند و ایجاد اشتغال پایدار و تحقق مشارکت حداکثري دولت و مردم با تمرکز بر اصول ۲۴
و ۲۶ و ۲۷ قانون براي نحوه فعالیت احزاب؛ از همه ظرفیتهاي نخبگان اقوام استفاده و منشورِ گفتگو را در جامعه ي متحول شده استان با حضور جوانان در جهت توسعه استانی و ملی و مشارکت حداکثري مردم ، اجرا خواهیم نمود. البته آسیب شناسی تفکرات حزبی و سیاسی مسولین ارشد، تیغ دو لبه ایست که باید با آن زخمها و جراحتهاي کهنه سیاسی اجتماعی و اقتصادي را جراحی
کرد نه اینکه بر زخم و جراحتهاي مردم بیفزایند لذا پیشنهاد میشود: اصلاح فرآیندهاي محدود کننده جامعه و مردمی که بلحاظ تحریم و مشکل معیشت و بیکاري تحت فشار هستند و قطعا اولویت اول اقدامات هر انسان مسول و آگاهی باید باشد؛ مد نظر قرارگیرند…
مصطفی معتقد است: حلقه مفقوده دولت و مردم؛ راستگویی و عمل به اجراي قانون و کار براي مردم و البته توجه به تشکلهاي صنفی ؛سیاسی اجتماعی و اقتصادي هستند که میتوانند مطالبات بحق مردم را پیگیري و به نتیجه برسانند و این فرایند با کاهش ریسکهاي مخاطره آمیز در استان و بحساب آوردن مردم و جوانان در معادلات قدرت و کاهشِ بحرانهاي استان امکانپذیر است که باید براي نتیجه بهتر و آنی حتما کارویژه هایی تعیین و بکارگیري شوند تا براي تدوین سیاستهاي عمومی استان خوزستان ؛همین کارویژه ها با تخصصهاي مشخص؛ دیدگاهها و نظرات متناسب با حل مشکلات را بکار گیرند تا تمرکز و تحلیلِ عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب با تبیین استراتژي جدید فراهم گردد لذا در شرایط بحرانی کنونی؛ توجه به تحلیل محتوا(شناخته شدن محتواي عملی نیاز مردم و تحلیل موقعیت مبنی بر: وضعیت فعلی و عملکرد و رفتار مسولان و بکارگیري حداکثر عوامل انگیزشی و علمی براي ایجاد و اجراي تعهدات متقابل باید فراهم شود. نهایتا همه آگاه هستیم که خوزستان و بالاخص کلانشهر اهواز همچنان با معادله اي چند مجهولی اما ساده و پرچالش و قابل حل مواجه است و بی شک، حل این معادله به اقدامِ بهنگام توسط مسولیت پذیرانِ توانمند انقلابی و متخصص و استفاده از همه ظرفیتهاي موجود براي رفاه حداقلی مردم نیاز دارد… مثلا براي مهار روان آبها همانطور که مردم کوچه و بازار هم سالهاي سال است میدانند و مدام میگویند و گوش شنوایی
نبوده ؛ خروج آبهاي سطحی از طریق ایجاد شبکه اي جدید و موازي با سیستم فرسوده قدیمی در نقاط بحرانی براي هدایت آب به رودخانه کارون نیاز است که میبایستی انجام میشد؛ چیزیکه مدیران ارشد استان و دولت!!! چند سالیست مدام قول اصلاحش را داده اند اما هر بار با بارش باران؛ نعمت خدا را به عذاب مردم مبدل کرده اند انشاالله در اولین فرصت با ایجاد این شبکه؛حداقل رفاه و آرامش را براي مردم فراهم نمایند…در خاتمه مجددا دعا میکنیم.
خدایا پناه میبریم به تو از انتخاب غلط خودمان و قول میدهیم در آینده انسانهاي صاحب ایده و نوگراي انقلابی متخصص و معتقد به اصول و اصلاح و اعتدال را برگزینیم تا منبعد از شر اینهمه بدیها رها گردیم خدایا همه ما بهمدیگر قول میدهیم براي خلاصی از مصیبتهاي خودساخته و دگرساخته در چهل سال گذشته را جبران کنیم و همه سرمایه هاي اجتماعی و نخبگان و ظرفیتهاي کارآمد اقوام و استان را بکار گیریم تا تحول و تغییر را با آرامش بیشتر براي مردم به ارمغان آوریم… انشاالله منبعد با ارایه نمونه اقدامات و مصداقهاي عینی سازنده؛رفتارهاي شایسته مدیران و مسولین ارزشی، نهادینه گردد و دست ازفردگرایی و خودپدرخواندگیهاي خانمانسوز برداشته و رضایت نسبی مردم را با تمرکز بر متغیرهاي موثر بر نگاه مردم و جوانان دریابیم و ساختار و فرایند اقدامات شکننده کنونی را اصلاح و بهبود ببخشیم تا منبعد با کمترین چالشهاي اجتماعی و امید به فرداي بهتر مواجه گردیم .