تاریخ انتشار خبر: 17 مرداد 1400 | 09:25:47
کد خبر : 10534
یادداشتی از محمدکیانوش راد:

خبرنگاری و بازی با آتش

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمدکیانوش راد نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در یادداشتی باعنوان:خبرنگاری و بازی با آتش ن و القلم و ما یسطرون گفته اند : «زبان سرخ ، سر سبز می دهد بر با‌د ». خبرنگار ِ خوب بودن، البته امری سهل و ممتنع می نماید . هرکس می تواند با نوشتن حادثه […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمدکیانوش راد نماینده مجلس ششم شورای اسلامی در یادداشتی باعنوان:خبرنگاری و بازی با آتش

ن و القلم و ما یسطرون

گفته اند : «زبان سرخ ، سر سبز می دهد بر با‌د ».
خبرنگار ِ خوب بودن، البته امری سهل و ممتنع می نماید . هرکس می تواند با نوشتن حادثه ای و رخدادی نام خود را خبرنگار بنامد ، اما نگار خوب بودن ، البته کار هرکسی نیست .
خبرنگاری ، خصوصا در حوزه سیاسی — اجتماعی ، بازی کردن با آتش است .
و خبرنگاران شجاع ، قربانیان ِ همیشگی اصحاب ِ زر و زور و تزویر اند ، اما خوشتر آن نغمه ، که مردم بسپارند به یاد.

داشتن دانش تخصصی و‌ گاهی و کتاب خوانی ِ مستمر در هر حوزه ای که خبرنگار فعالیت می کند ، شرط لازم است ، اما شرط کافی نیست .

اگر رسالت خبرنگار را ، الزاما دادن راهکار برای حل مشکلات و مصائب مردم و جامعه ندانیم ، که نمی دانیم ، اما بدون تردید ، خبرنگار کارش واقع نمایی
رخدادها و واقعیت هاست .
خبرنگار ِ حرفه ای ، آینه ای صیقل یافته از زنگارها است . ویژگی آینه گی ، اصلی ترین صفت خبرنگار است .

آزادی و آزادگی و نترسیدن ، و صداقت و صراحت و شجاعت ، کار خبرنگاری را سخت و طاقت فرسا می کند . اینجاست که گفته اند :

نه هر که آینه سازد سکندری داند
نه هر که کله کج نهاد و تند بنشست
کلاه داری و آیین سروری داند
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن
که دوست ، خود روش بنده پروی دان
غلام همت آن رندِ عافیت سوزم
که در گدا صفتی ، کیمیاگری داند
وفا و عهد نکو باشد از بیاموزی
وگر نه هر که تو بینی ستمگری داند .

شرافت قلم ، و آنچه می نگارد است که خدا بر آن سوگند خورده است . قلمی که به گدایی «نامی و نانی » فروخته نمی شود .
قلمی که به ستمگری نچرخد و حب و بغض را ، که زنگار آینه ی خبرنگاری است ، بهر دلیل و بهانه ای آلوده ی پول و سفارش نسازد، شایسته هر سپاس و قدردانی است .

قلم نگاری که قلم را فروخت و یا در خدمت جهل و کینه و تعصب درآورد و از حق یابی و حق گویی دور گشت ، سزاوار نام شریف ِ خبرنگار نیست .

روز خبرنگار را به خبرنگاران با شرافت
و نغمه خوانان آگاهی و رهایی تبریک می گویم .

محمد کیانوش راد
نماینده مجلس اهواز در مجلس ششم
۱۶ مرداد ۱۴۰۰