تاریخ انتشار خبر: 10 فروردین 1398 | 13:21:45
کد خبر : 4787
مشارکت و همراهی در برنامه جهانی ساعت زمین⏰

خانواده بزرگ جهاد کشاورزی خوزستان مراقب کاربرد انرژی ها در زیست کره است.

زاگرس نشینان؛ همه ساله آخرین شنبه ماه مارس که امسال مصادف شده با دهم فروردين ساعت ٨:٣٠ تا ٩:٣٠ شب زمان مشارکت در رویداد جهانی ساعت زمین است. بسیاری از شهروندان، سمن ها،سازمان ها ،شرکتها و شهروندان عادی و دوستدار محیط زیست در این رویداد جهانی مشارکت می کنند . سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مشارکت […]

زاگرس نشینان؛ همه ساله آخرین شنبه ماه مارس که امسال مصادف شده با دهم فروردين ساعت ٨:٣٠ تا ٩:٣٠ شب زمان مشارکت در رویداد جهانی ساعت زمین است.
بسیاری از شهروندان، سمن ها،سازمان ها ،شرکتها و شهروندان عادی و دوستدار محیط زیست در این رویداد جهانی مشارکت می کنند .
سازمان جهاد کشاورزی خوزستان مشارکت خود را در رویداد ساعت زمین اعلام و از تمامی اعضاء محترم خانواده بزرگ‌جهاد کشاورزی خوزستان و بهره برداران شریف بخش کشاورزی دعوت می نماید در این رویداد بین المللی شرکت نمایند .

هر کجا باشیم : منزل، واحدصنفی ، صنعتی ، مزرعه ،اداره و … همه با هم می توانیم یاور زمین باشیم .
در رویداد ساعت جهانی زمین به صورت نمادین اعلام می نماییم که مراقب کاربرد انرژی ها در زیست کره هستیم و برای پیشگیری از بسیاری از وقایع نامطلوب از جمله تاثیرات نامطلوب تغییرات آب و هوایی آستین همت بالا زده ایم و یک شهروند مسئولیت پذیر در قبال زیست کره هستیم.

ابر خشکسالی بی سابقه سال قبل در شصت سال اخیر و سیل های ویرانگر اخیر پی آمدهای تلخ تغییرات آب و هواست که باید متعادل شوند.

همه باهم در رویداد ساعت جهانی زمین شرکت می کنیم.

زاله کریمی نژاد رییس روابط عمومی و گروه محیط زیست و سلامت غذا سازمان جهاد کشاورزی