تاریخ انتشار خبر: 29 شهریور 1396 | 16:44:40
کد خبر : 1103

حکم کتانباف تایید شد: انتصابات سرپرست شهرداری باید لغو شود

یک روز پیش از تایید حکم کتانباف سرپرست شهرداری اهواز عتاب اهواز با تغییرات گسترده و غیر قابل قبول بار دیگر به بدنه شهرداری شوک وارد کرد تا آنجا که شورا جلسه اختصاصی برای این مسئله گرفت. اینکه بعضی گمانه زنی ها از ارتباطات تنگاتنگ مدیران جدید و سرپرست شهرداری گفت و گوهایی هست. همزمانی […]

یک روز پیش از تایید حکم کتانباف سرپرست شهرداری اهواز عتاب اهواز با تغییرات گسترده و غیر قابل قبول بار دیگر به بدنه شهرداری شوک وارد کرد تا آنجا که شورا جلسه اختصاصی برای این مسئله گرفت.

اینکه بعضی گمانه زنی ها از ارتباطات تنگاتنگ مدیران جدید و سرپرست شهرداری گفت و گوهایی هست. همزمانی استخدام این عده پس از بهم ریختن شورای سوم و زمان فطرت ریاست فلاح مقدم، و نیز عده ای معتقدند که اهوازی هیچکدام از نیروهای خاص سید خلف و باند مافیایی شوری چهارم را اخراج نکرده و یا تغییرپست داده است، از آنسوی مدیر مورد غضب شورای چهارم و شهردار منتخب آنان را برکنار کرد.

در عوض گزارشات متعددی از مداخله های شورای چهارم در انتصابات و تخریب های جدید به چشم می خورد.

آنچه مسلم است، شورا و جامعه مدنی فعال اهواز، روزنامه نگاران، شبکه های اجتماعی و سایت های رسمی و غیر رسمی بشدت وضعیت موجود را ناخوشایند جلوه داده و به نکوهش سرپرست شهرداری پرداخته و مصرانه از شورا خواستند احکام صادره را که ظاهرا تلفنی اجرا شدند بر گرداند.

همچنین تلفن های بسیاری به کتانباف شهردار فعلی اهواز شد مبنی بر اعتراضات نسبت به انتصابات.

البته تخریب کسانی که در شورای چهارم کنار نهاده شدند نیز دال بر دخالت های متعدد شورا چهارم است. و ظاهرا شورا پنجم نیز فریب انان را خورده و تخریب تبعیت می کنند.

حاصل اینکه عمر سرپرست شهرداری با همه اشتباهات و بی تجربگی هایش خوشبختانه سرآمد، هر چند در آخرین روزها(که احتمالا از تایید حکم کتانباف هم با خبر بوده) دست به تغییرات اینچنینی زد، و سپس شانتاژها و شایعاتی مبنی بر رضایت کتانباف از انتصابات و اخراج یکی از عناصر بسیار خوب و پاکدست شهرداری.

شورا نیز باید از حساس بودن دست بردارد، به شایعات و نجواهای کنار خود، که از بازماندگان و پیمانکاران شورای چهارم صادر می شود تبعیت نکنند و اگر اعتقادی عمل می کنند آبروی کسی را نبرند تا یقین کنند. چرا که  همه چیز در شهرداری بهم ریخته است و از هیچ یک از مدیران شهرداری نمی توان دفاع کرد.

جو مسموم شوری چهارم و شهردار منتخب آنان که هنوز مدیرانی از آن باقی هستند و در تصمیمات سرپرست دخالت تام دارند از نکات مهمی است که شهرداری با تجربه چون کتانباف از عهده آن بر می آید.

 

سید حمید حسینی – فعال اجتماعی ـ سیاسی