تاریخ انتشار خبر: 6 دی 1397 | 10:12:27
کد خبر : 4157
یادداشتی ازمحمدشریفی(طنزپردازوحکایت نویس)

حکایات نمایندگان استان خوزستان

زاگرس نشینان -ما بیچارگان و اهالی خطه ی خوزستان در کمک به نمایندگان چه باید می کردیم ، که در حق آن عزیزان دریغ کردیم.. خداوند روح مرحوم اسماعیل ططری نماینده کرمانشاه را قرین رحمت نماید، گاهی و گداری که گذر پوستمان به دارالخلافه تهران می خورد، حال و هوای کاک اسماعیل را می پرسیدم […]

زاگرس نشینان -ما بیچارگان و اهالی خطه ی خوزستان در کمک به نمایندگان چه باید می کردیم ، که در حق آن عزیزان دریغ کردیم..

خداوند روح مرحوم اسماعیل ططری نماینده کرمانشاه را قرین رحمت نماید، گاهی و گداری که گذر پوستمان به دارالخلافه تهران می خورد، حال و هوای کاک اسماعیل را می پرسیدم و به دارالشورا می رفتم و اصرار می نمودم که چند بیتی برایم شاهنامه زمزمه کند، باور کنید ۱۵۰ نماینده عاشق و دوستدار کاک اسماعیل بودند، با همه ی نماینده ها تعامل داشت،اوایل انقلاب اسم کرمانشاه حذف و باختران نامگذاری شد، کاک طی نامه ای خواهان حذف باختران و برگشت به کرمانشاه شده بود، نماینده ها برای امضای درخواست نماینده ی کرمانشاه چنان صف طویلی کشیده بودند که آدم به یاد صف آرایی سپاه ایران و روم می افتاد ، در نهایت کاک اسماعیل به برکت خیل امضاهای بیشمار وکلای سایر بلاد موفق به بازگرداندن نام کرمانشاه شد.
متاسفانه در این دوره جماعت وکلای استان نه تنها اهل تعامل با سایر نمایندگان نیستند ، بلکه خودشان با خودشان هم سر ناساز دارند، ده نفرشان توی کمیسون انرژی جمع شدند ، در اکثریت مطلق هم هستند ،حضرت عباسی چه گلی به سر خودشون زدند،از وزارت نفت و نیرو چه عوایدی برای استان بدست آوردند ؟ جز تقابل ، جز کارشکنی ؟ جناب آقایان وکلا مبتکر کدام طرح و لایحه در مجلس بودند؟ اینها تمام هم و غمشان این بوده که پای استیضاح وزیری را امضاء کنند و بعدش با آب نباتی امضایشان را پس بگیرند ، اما تا دلتان بخواهند توی استان جولان دادند ، از سرایدار تا رئیس ادارات را مطابق ذائقه های خودشان چیدمان کردند ، حاصلش هم همین آشفته بازار است ، خاک می آید یک مصیبت است باران می بارد هم یک مصیبت است، شاخص های اقتصادی و آموزشی و بیکاری و مهاجرت و … بماند… اینها نه استراتژی دارند و نه مشاوره پذیر هستند ، مشاورانشان هم یک عده قلم به دست هستند که از کاه کوه می سازند و تمام هنرشان خلق تمجید و تعریف و بازی با کلمات است.
دولت که در لایحه ی بودجه اعتباری برای انتقال آب قائل نشده بود و به همین دلیل هم نمایندگان اصفهان به شانتاژ استعفای دسته جمعی متوسل شدند؟ برخورد غیرمدنی آن سه نماینده خوزستان با ریاست جمهور در خانه ی ملت آیا حاصلی جز آب به اسیاب استان های کویری خواهد داشت ؟