تاریخ انتشار خبر: 12 اسفند 1396 | 22:13:44
کد خبر : 2204

حضورفعال بخشداری مرکزی باغملک دربرگزاری نمایشگاه توانمندی های روستایی وعشایردرتهران

محمدپاکدل بخشدارمرکزی باغملک درگفتگو باخبرنگارزاگرس نشینان از حضورفعال این بخشداری بعنوان یکی نمایندگان استان خوزستان دز نمایشگاه توانمندی های روستایی وعشایردرتهران درنمایشگاه بین اللملی تهران خبرداد. وی افزود:سعی کردیم دربرگزاری این ازحضورچهره های فعال فرهنگی -هنری بومی محلی وسنتی این شهرستان بهره ببریم. ایشان درپایان همه همتباران خوزستانی ساکن تهران رابه این نمایشگاه که از […]

محمدپاکدل بخشدارمرکزی باغملک درگفتگو باخبرنگارزاگرس نشینان از حضورفعال این بخشداری بعنوان یکی نمایندگان استان خوزستان دز نمایشگاه توانمندی های روستایی وعشایردرتهران درنمایشگاه بین اللملی تهران خبرداد.

وی افزود:سعی کردیم دربرگزاری این ازحضورچهره های فعال فرهنگی -هنری بومی محلی وسنتی این شهرستان بهره ببریم.

ایشان درپایان همه همتباران خوزستانی ساکن تهران رابه این نمایشگاه که از تاریخ ۱۵ الی ۱۸ اسفنددرنمایشگاه بین اللملی تهران برگزارمیگردد جهت بازدیددعوت نمودند.