تاریخ انتشار خبر: 19 مرداد 1398 | 21:28:13
کد خبر : 5767
مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان:

حدود ۶۰ میلیارد تومان پروژه در بخش های آب و فاضلاب شهرستان شوش درحال اجرا می باشد که بااحتساب تعدیل این رقم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق حقیقی پور مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت:دو پروژه در شهرستان شوش و یک پروژه در شهر حر و یک پروژه در شهر الوان مشغول بکارند. ایشان با اشاره به جزئیات این پروژه ها افزودند:اجرای شبکه و انشعابات شهرک ابوذر شوش با ۳میلیارد تومان […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛صادق حقیقی پور مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار ما گفت:دو پروژه در شهرستان شوش و یک پروژه در شهر حر و یک پروژه در شهر الوان مشغول بکارند.

ایشان با اشاره به جزئیات این پروژه ها افزودند:اجرای شبکه و انشعابات شهرک ابوذر شوش با ۳میلیارد تومان و تعداد ۱۹۰۰ انشعاب می باشد؛که تاکنون تعداد ۱۲۵۰ عدد انشعابات و ۱۴.۵ کیلومتر اجرای شبکه آب کارشده اشت. و ۶۵۰ عدد باقیمانده در حال تکمیل شبکه و انشعابات است. و اجرای زیر سازی و در حال اجرای آسفالت مناطق کار شده تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

دومین پروژه درحال اجرا شهرستان شوش فازدوم عملیات تکمیل و تجهیز چاه و تاسیسات آب زیبا شهر شوش میباشد که تاکنون ۶۰ در صد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این پروژه شامل : آزمایشگاه دو طبقه، ساختمان کلر زنی، دیزل، ژنراتور، محوطه سازی، بالغ بر ۸ میلیارد تومان قرار داد که اول اسفند ۹۷ شروع بکار کرده است.

وی همچنین به پروژه های آب در شهرهای تابع شهرستان شوش اشاره نمودند و بیان داشتند که در شهرهای حر و الوان در حال اجرا است.

در شهرحُر قرارداد ۳ میلیارد تومان است،این پروژه در آذرماه ۹۷ شروع بکار کرده ؛۳۸۰ انشعاب و ۶کیلومتر پروژه فعال تکمیل زیر سازی مناطق این شهر است،که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.

در شهر الوان پروژه خط انتقال آبرسانی از چاهها به تاسیسات با قرار داد ۲ میلیارد تومان تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
ایشان در بخش دیگری از صحبت هایش به مسئله فاضلاب شهرستان شوش پرداختندوبیان کردند:دو پیمان در این شهرستان فعال هستند،شرکت ری آب خاک که از اسفند۹۶ باقرارداد ۱۵ میلیارد تومان شروع بکار کرده است و تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. و شرکت راه سازان آدینه که با قرار۲۷ میلیاردتومان و مدت قرار ۱۸ ماه در حال تجهیزکارگاه میباشد.

وی همچنین افزود:البته شرکت ری آب خاک خوزستان قرارداد مسکن مهر دارد که ۲۵۰میلیون تومان درخصوص بهسازی ولایروبی تکمیل انشعابات است که این هفته تحویل موقت می شود.

ضمنا یک تصفیه خانه بزرگ فاضلاب با ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نیز در شهرشوش نیز به پیمانکار ابلاغ شده که عملیات اجرایی آن به زودی اجرا می شود که نقش بسیار مهمی درارتقاشاخص های زیست محیطی و بهداشت شهرشوش دارد.

حقیقی پور مدیرعامل آب و فاضلاب استان خوزستان درپایان بااشاره به نگاه ویژه دولت برای حل مشکلات حوزه آب و فاضلاب استان و همچنین پیگیری های استاندار خوزستان گفت:اگر پیگیری های استاندار محترم نبودچه بسا اکثر پروژه ها در همان گام اول متوقف می شد و جذب اعتباری صورت نمی پذیرفت که جای دارد از ایشان تشکر و قدردانی کنم.