تاریخ انتشار خبر: 26 تیر 1401 | 15:55:35
کد خبر : 13392

حاجت پور مدیرعامل شرکت فارسیت اهواز شد

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛طی حکمی از سوی حمیدرضاهوشیاری مدیرعامل شرکت سیمان فارس خوزستان؛علی حاجت پور بعنوان مدیرعامل شرکت فارسیت اهواز منصوب گردید. گفتنی است حاجت پور پیش از این رییس کارخانه سیمان خوزستان بهبهان و همچنین مدیرمکانیک شرکت سیمان خوزستان و کارون را در پرونده دارد.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛طی حکمی از سوی حمیدرضاهوشیاری مدیرعامل شرکت سیمان فارس خوزستان؛علی حاجت پور بعنوان مدیرعامل شرکت فارسیت اهواز منصوب گردید.

گفتنی است حاجت پور پیش از این رییس کارخانه سیمان خوزستان بهبهان و همچنین مدیرمکانیک شرکت سیمان خوزستان و کارون را در پرونده دارد.