تاریخ انتشار خبر: 17 دی 1397 | 20:22:29
کد خبر : 4238

جوان باغملکی مشاوراموراجتماعی بیمارستان گلستان اهوازشد.

به گزارش زاگرس نشینان طی  حکمی از سوی  دکتر معزی ریاست بیمارستان درمانی آموزشی گلستان اهواز حسین شیخی به عنوان مشاور در امور اجتماعی ایشان انتصاب گردید. متن حکم ایشان بشرح ذیل می باشد:

به گزارش زاگرس نشینان طی  حکمی از سوی  دکتر معزی ریاست بیمارستان درمانی آموزشی گلستان اهواز حسین شیخی به عنوان مشاور در امور اجتماعی ایشان انتصاب گردید.

متن حکم ایشان بشرح ذیل می باشد: