تاریخ انتشار خبر: 19 مرداد 1396 | 03:10:42
کد خبر : 968

جهانگیری از چرخ مدیریت حفاری شمال خارج شد/گلپایگانی رو به جوانگرایی

حفاری شمال دراندیشه تغییرات/ گلپایگانی پازل گردان جوانگرا مدیرعامل شركت حفاری شمال با توجه به بازنگری و تصویب نمودار جدید سازمانی، طی احكامی جداگانه احسان اسكندری را بعنوان معاون مدیرعامل در عملیات، حسین یوسفی فضل را بعنوان سرپرست مدیریت عملیات حفاری در دریا و سیروس طهماسبی زاده را بعنوان معاون مدیر تداركات و امور كالا […]

حفاری شمال دراندیشه تغییرات/ گلپایگانی پازل گردان جوانگرا

مدیرعامل شركت حفاری شمال با توجه به بازنگری و تصویب نمودار جدید سازمانی، طی احكامی جداگانه احسان اسكندری را بعنوان معاون مدیرعامل در عملیات، حسین یوسفی فضل را بعنوان سرپرست مدیریت عملیات حفاری در دریا و سیروس طهماسبی زاده را بعنوان معاون مدیر تداركات و امور كالا این شركت منصوب كرد.

به گزارش زاگرس نشینان؛ دكتر حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل شركت حفاری شمال امروز چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه با توجه به بازنگری و تصویب نمودار جدید سازمانی، طی احكامی جداگانه احسان اسكندری را بعنوان معاون مدیرعامل در عملیات، حسین یوسفی فضل را بعنوان سرپرست مدیریت عملیات حفاری در دریا و سیروس طهماسبی زاده را بعنوان معاون مدیر تداركات و امور كالا این شركت منصوب كرد.

همچنین در طی حکم جداگانه ای از سوی مدیریت امورمهندسی شرکت حفاری شمال حمید نجارزاده به عنوان رئیس اداره مهندسی و برنامه ریزی حفاری منصوب شد.

مدیر عامل شرکت حفاری شمال در ابتدای جلسات هفتگی عملیات شرکت با تشریح برنامه ها و اهداف و فعالیتهای آتی شرکت، ضمن تقدیر از خدمات ارزنده اسفندیار جهانگیری در طول سالهای فعالیت و تصدی سمت در شرکت حفاری شمال، موفقیت وي را در سایر مراحل و عرصه های دیگر زندگی خواستار شد.