تاریخ انتشار خبر: 31 شهریور 1402 | 19:39:51
کد خبر : 14899
یادداشتی از سجاد ریحانی نژاد:

جنگ آن روز،جنگ امروز

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سجاد ریحانی نژاد فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:جنگ آن روز،جنگ امروز امروز سالروز حمله ناجوانمردانه رژیم بعث به ملتی بوده که تازه آزادی و استقلال خود را از استبداد داخلی و استثمار خارجی بازیافته بود. استنباط مهاجمین اینگونه بود که ایران انقلابی سامان نیافته است و در رستاخیز رخداده میتوان چشم […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سجاد ریحانی نژاد فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:جنگ آن روز،جنگ امروز

امروز سالروز حمله ناجوانمردانه رژیم بعث به ملتی بوده که تازه آزادی و استقلال خود را از استبداد داخلی و استثمار خارجی بازیافته بود.

استنباط مهاجمین اینگونه بود که ایران انقلابی سامان نیافته است و در رستاخیز رخداده میتوان چشم طمع بر آن دوخت و مناطق غنی آن را تصاحب کرد. چنین برداشتی از شرایط وقت ایران نتیجه منطقی اوضاع و احوال آن روز کشور بود، شاید هر سیاستمدار و تحلیلگیری هم می بود نهایتا به چنین استنتاجی از شرایط ایران می رسید. اما شناخت جامعه و ملت ایران نه کاریست خرد. گواه این مدعا شواهد تاریخی این سرزمین است و مثالهایی که در تاریخ ایران فراوان است.

هر چه بود صدام با خیالی آسوده از الحاق خوزستان و با پشتوانه سران جهان لیبرال به سوی مرزهای ایران لشکرکشید و از قضا در ابتدا نیز به لطف غافلگیری به توفیقاتی دست یافت. اما گذر زمان و سازماندهی نیروی مردمی و نظامی و همچنین کاریزمای اغواکننده امام خمینی (ره) در بسیج مردمی باعث شد تا شرایط تغییر کند و صدام و رژیم بعث و حامیانش شرایط را بهتر درک کنند.

شرح آنچه اتفاق افتاد در همه منابع موجود است و از حوصله این یادداشت خارج است. اما آن حمله هنوز به پایان نرسیده است و تنها شمایل آن تغییر کرده است. امروز به لطف پیشرفتهای نظامی و تکنولوژیک پس از انقلاب اسلامی، هیچ نیرویی را یارای تعرض فیزیکی به خاک ایران نیست. اما جنگ امروز با ملت ایران جنگ ترکیبی است.جنگ در جبهه های دیپلماتیک، اقتصادی و رسانه ای است.

سازمانهای بین المللی با تحریم های ظالمانه در خدمت مطامع قدرتهای استعماری هستند، شرکتهای چندملیتی و سرمایه داران نیز در همین راستا گام برمیدارند و در رسانه های بین المللی با دریافت منابع مالی هنگفت برای بحران سازی و ایجاد آشوب در کشور دندادن تیز کرده اند و منتظرفرصتی هستند تا نقشه های شوم خود را پیاده سازند.

در چنین شرایطی که جنگ ترکیبی بر ما تحمیل میشود رسالت ما تقابل ترکیبی است و نیازمند تجهیز به ابزارهای مورد نیاز برای شرکت در این جنگ ترکیبی هستیم.اساس این تجهیز و تسلیح در شناخت است و بس. ابتدا شناخت خود و ظرفیتهای موجود سپس شناخت دشمن و ابزارهای آن است. امید است که این شناخت در بین همه مردم خصوصا جوانان فراگیر شود و هر جوان به نوبه خود پرچمدار این جنگ ترکیبی است.