تاریخ انتشار خبر: 20 آذر 1398 | 16:41:21
کد خبر : 7526
یادداشتی از رحیم برزی (بارزی):

جناب نماینده باز هم…

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رحیم برزی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان دریادداشتی باعنوان جناب نماینده بازهم… به عملکردضعیف نمایندگان خوزستان پرداخت. جناب آقای وسرکار خانم نماینده سه سال واندی از دوره نمایندگی شما در مجلس گذشت… مجلسی که امام ره فرمودند در راس امور است.به یک یا چند امور خاص اشاره نکردند. برای نظارت بریک وزارتخانه […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رحیم برزی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان دریادداشتی باعنوان جناب نماینده بازهم… به عملکردضعیف نمایندگان خوزستان پرداخت.

جناب آقای وسرکار خانم نماینده سه سال واندی از دوره نمایندگی شما در مجلس گذشت…

مجلسی که امام ره فرمودند در راس امور است.به یک یا چند امور خاص اشاره نکردند.

برای نظارت بریک وزارتخانه خاص نامی برده نشده. راس امور یعنی تمام امورات کشوری ولشکری وسیاست داخلی وخارجی !!!!!!

بک گراند به انتخابات دوره قبل بزنید و فیلم ها وسخنرانی ها ومتینگ های تبلیغات خود را مرور کنید .شعارهایی که شما باآن شان وجایگاه مجلس را زیر سوال بردید و آن را ناکارآمد کردید.

مجلس جای باندبازی و حمایت از وزیر خاص برای تصدی یک پست نیست. شماباید به برنامه کارآمد .سازنده وقابل اجرا رای بدهید نه به شخص….!!!!!

مشکل کار اینجاست که شما از مردمی نجیب بخاطر شرایط ناهمگون اقتصادی وتحریم وبیکاری و رکود سو استفاده کرده اید تا وارد مجلس شدید.

کرسی سبز بهارستان را اشغال کردید و برای نخبگان و مملکت برنامه ای برای برون رفت از مشکلات ندارید ؟؟!!

آقا وخانم وظیفه شما دخالت درانتصاب مناصب دولتی نیست .اینرا قانون همان مجلس بواضح توضیح داده است.

وظیفه شما ساخت جوی و جدول و بلوار نیست؟؟!!!

وظیفه شما دخالت در کار دولت نیست؟؟؟!!!

قانون اساسی شما را بر مسند وراس امور قرار داد تا قوانینی برای پیشرفت اهداف ملت تصویب کنید و به دولت ابلاغ نمایند ونظارت دقیقی بر اجرای آن داشته باشید.

وظیفه شما رد نخبه مخالف نیست بلکه باید برای پیشبرد کارها اورا حمایت و برکارش نظارت کنید،اگر به دولت رای اعتماد بدهیدبودجه خوبی تصویب کنید.

قانون رو بروز و به تناسب حل مشکلات کشور مصوب وابلاغ کنید در حوزه تحت امر شما کار خوب صورت خواهد گرفت و مردم فهیم وبا درایت،کاردانی و مدیریت شما را خواهند دید و دیگر برای انتخاب مجدد نیازی به شعاروعده هزینه میلیاردی و راه اندازی کارناوال شبانه ،پهن کردن سفره های شام وجذب پول های کثیف برای خرید رای و ورود به مجلس نخواهید داشت.