تاریخ انتشار خبر: 8 بهمن 1397 | 09:53:59
کد خبر : 4403

جذب و آموزش ۶۸۷۲۸سفیر سلامت درحوزه غرب اهواز

به گزارش زاگرس نشینان ؛ جلسه تحلیل مقایسه ای شاخص های عملکردی واحد آموزش سلامت غرب اهواز در نه ماه سال ۹۷و مورد مشابه ۹۶ با حضور ریاست مرکز بهداشت غرب اهواز ، کارشناسان ستادی و ناظرین آموزشی مراکز تحت پوشش غرب اهواز در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد. در این نشست  دکتر مهردادشریفی […]

به گزارش زاگرس نشینان ؛ جلسه تحلیل مقایسه ای شاخص های عملکردی واحد آموزش سلامت غرب اهواز در نه ماه سال ۹۷و مورد مشابه ۹۶ با حضور ریاست مرکز بهداشت غرب اهواز ، کارشناسان ستادی و ناظرین آموزشی مراکز تحت پوشش غرب اهواز در دفتر مدیریت این مرکز برگزار شد.

در این نشست  دکتر مهردادشریفی رئیس مرکزبهداشت غرب اهواز ضمن تقدیر از فعالیت های انجام شده توسط واحد آموزش سلامت غرب اهواز گفت : همزمان با گذار بيماريها از واگير به غيرواگير و حركت از درمان قطعي بيماري به مراقبت مادام العمر، نقش هر فرد در مراقبت از سلامت خود و اعضاي خانواده براي سالم زيستن، مديريت ناخوشيهاي جزيي، مديريت بيماريهاي مزمن و حاد روز به روز در حال افزايش است، به گونهاي كه طبق برآوردها ۶۵ تا ۸۵ درصد تمام مراقبتها از جنس خودمراقبتي بوده و توسط خود افراد انجام ميشود خودمراقبتي اقدامات و فعاليتهاي آگاهانه، آموخته شده و هدفداري است كه فرد به منظور حفظ حيات و تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت خود و خانواده انجام مي دهدکه به همین منظور در برنامه پنجم توسعه و رويكرد اداره سلامت و دفتر آموزش و ارتقاي سلامت مبني بر توانمندسازي براي خودمراقبتي، برنامه سفيران سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين شده است . که هدف از جذب سفیران سلامت توانمندسازی واعتمادسازی به نظام سلامت است وآموزش رکن اصلی بهداشت است. دکتر شریفی افزود: آموزش سلامت به عنوان یک واحد موثر در فرایند نهادینه سازی آموزه های بهداشتی در بین آحاد مردم وظیفه ای سنگین برعهده دارد که این مهم جز باهمکاری وهمفکری سایر واحدها در حوزه بهداشت محقق نخواهد شد.

 دکتر شریفی باتاکید بر تاثیر ارتباط مناسب وموثر با مردم وگیرندگان خدمت اظهار داشت کارشناسان آموزش سلامت باید پرچمدار این مهم بوده و آن را به سایر کارشناسان در واحدهای دیگر آموزش دهند چراکه ارتباط مناسب باگیرنده خدمت بهترین راه جهت دستیبای به اهداف برنامه ریزی شده در حوزه سلامت است شریفی همچنین از کاشناسان آموزش سلامت خواست در انجام برنامه‌ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استراتژي) براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه‌هاي خوديار در سطح شهرستان به طور فعال ونیز- برنامه‌ريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت – برنامه ريزي براي آموزش سلامت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك- اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و …) در سطح شهرستان – توانمندسازي كارشناسان مراقب سلامت خانواده و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي در سطح شهرستان -نظارت بر آموزش‌هاي سفيران سلامت و…. حضور فعال وموثر داشته باشند

   در این نشست شاخصهای عملکردی آموزش سلامت غرب اهواز مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که رئیس مرکزبهداشت غرب اهوازدر این خصوص اظهار داشت: در بحث رویکرد خود مراقبتی  فردی درنه ماه اول سال ۹۷ تعداد ۶۸۷۲۸سفیرسلامت فردی  جذب وآموزش دیده اند ، که این شاخص از  ۳۹۵۷۴ سفیرسلامت فردی  در سال ۹۶به ۶۸۷۲۸  نفرسفیرسلامت فردی درسال ۹۷ ارتقاء یافته است .  شریفی یاآورشد:این شاخص  در سال ۹۶ معادل ۲۶٫۲۶درصد  خانوارهای تحت  پوشش مرکز بهداشت غرب اهواز بود که به ۴۷٫۸۸ درصد در نه ماهه اول سال ۹۷ افزایش یافته است و این تعداد سفیر فردی  در ۲۰مرکز خدمات جامع سلامت ، ۲۸پایگاه  و۲۸خانه های بهداشت تحت پوشش مرکز بهداشت غرب اهواز جذب و آموزشهای لازم را در راستای خود مراقبتی ملی وبارویکرد خود مراقبتی فردی دریافت نموده اند.

وی همچنین افزود: درخصوص اجرای برنامه خود مراقبتی سازمانی در سطح  سازمانهای دولتی  ، غیر دولتی و مدارس  وارتقاء سطح سلامت کارکنان شاغل در این سازمانها تعداد۳۶۲ سازمان  تحت پوشش برنامه خودمراقبتی سازمانی قرار گرفته اند که این شاخص  در سال ۹۶ معادل ۳۶٫۳۵ درصد سازمان های تحت پوشش بود و درنه ماهه اول سال ۹۷ به ۵۲٫۵۸ در صد افزایش یافته است که جهت این سازمانها  ضمن نیاز سنجی وتعیین مشکلات شناسایی شده در هر ارگان  ، با مشارکت سازمانهای مربوط اقدام به تدوین برنامه عملیاتی و تشکیل شورای ارتقای وبرگزاری ایستگاه  سنجش سلامت شده است.

 دکتر شریفی خاطر نشان کرد: در بحث رویکرد خود مراقبتی اجتماعی با هدف توانمند سازی جوامع مختلف برای توسعه محیط های سالم نیز ، تا پایان آذر ماه ۹۷ تعداد۷۲ شورا در روستا های تحت پوشش مرکز بهداشت غرب اهواز آموزشهای لازم را در جهت اجرای برنامه خود مراقبتی اجتماعی دریافت نموده اند این شاخص در سال  ۹۶ معادل ۷۰ درصد بوده است که به۹۰ درصد در نه ماهه اول ۹۷ افزایش یافته است .  با مشارکت این شوراها ضمن انجام نیاز سنجی در منطقه تحت پوشش هر شورا اقدام به تدوین برنامه عملیاتی   در خصوص مشکل شناسایی شده و تشکیل شورای ارتقائ سلامت و ارائه راهکارهای لازم جهت رفع مشکلات مردم منطقه  شده است

 رئسی مرکزبهداشت غرب اهواز افزود:توجه به اینکه کانون های سلامت روستایی و محلات شهری؛ مؤثرترین راهبرد برای تقویت تعهد، مسئولیت پذیری و مشارکت عموم مردم برای دستیابی به هدف اجتماعی سازی سلامت می باشد ریاست مرکز بهداشت غرب اهواز به افتتاح ۱۲ کانون سلامت محله در سطح مراکز خدمات جامع سلامت غرب اهواز اشاره نمودند . این کانون در مراکز الهایی ، الباجی ، ام تمیر ، صفحه دو ، تصفیه شکر ، کیانشهر ، دغاغله ، پایگاه سلامت زردشت و مرکز خدمات جامع سلامت شماره سه ( کوی علوی )  ، ملاشیه و روستاهای دب حردان و سطامیه  افتتاح گردیده است  تا زمینه ساز برای توسعه مشارکت آحاد مردم در حوزه سلامت باشند