مودت در جلسه ستاد ثبت نام استان بیان کرد: بر اساس دستور العمل ثبت نام اخذ هر گونه وجه از والدین در هنگام ثبت نام به غیر از وجه مربوط به بیمه و هزینه کتاب ممنوع است بر همین اساس واحدهای ارزیابی عملکرد به صورت مداوم بر فعالیت ستادهای ثبت نام در سراسر استان نظارت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به ثبت نام ۸۳ درصد از دانش آموزان ابتدایی در سامانه سناد، توضیح داد: بر اساس آخرین گزارش سامانه ثبت نام دانش آموزی تاکنون ۵۰۴ هزار و ۵۰۵ دانش آموز در پایه های مختلف درسی در سامانه سناد ثبت نام شدند. البته فرآیند ثبت نام دانش آموزان تا پایان مردادماه ادامه دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان همچنین با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان، خاطرنشان کرد: هدایت تحصیلی کلیدی ترین مرحله در فرآیند شکل گیری آینده تحصیلی و شغلی دانش آموزان است. هدایت تحصیلی به دغدغه اولیا دانش آموزان تبدیل شده است و می بایست همه همکاران متولی این فرآیند با استفاده از ظرفیت کارگروه های تخصصی نسبت به اجرای منسجم هدایت تحصیلی اقدام کنند.

مودت اضافه کرد: بر اساس راهبرد شورای معاونین، می بایست تمام تلاش خود را در راستای توسعه مهارت آموزی بر مبنای آموزش های فنی حرفه ای به کار ببندیم تا سیاست های کلی جهش تولید در استان محقق شود.

وی با بیان اینکه یک بازنگری کلی در شیوه نامه طرح ساماندهی پوشاک صورت گرفته است؛ توضیح داد: برای کمک به والدین و تسهیل امور مربوط به ثبت نام، امسال ساماندهی پوشاک تنها در پایه های اول دبستان، هفتم متوسطه اول و دهم متوسطه دوم صورت خواهد گرفت.