تاریخ انتشار خبر: 20 اسفند 1396 | 02:12:03
کد خبر : 2260

تیم بهمرد قهرمانان مسابقات پرس سينه باشگاهی استان خوزستان

در رقابت هاي پرس سينه  باشگاهی چهار جانبه استان خوزستان تيم بهمرد به مقام اول رسيد. قهرمانان مسابقات پرس سينه باشگاهی استان خوزستان در شهرستان كارون به مصاف هم رفتند كه در اين به ترتيب محسن محمد حسيني، حمزه مهمدي كرتلايي، داود جهانبخشي و رضا مرتضي پور  به كسب عناوين قهرماني خوزستان موفق شدند. اين […]

در رقابت هاي پرس سينه  باشگاهی چهار جانبه استان خوزستان تيم بهمرد به مقام اول رسيد.

قهرمانان مسابقات پرس سينه باشگاهی استان خوزستان در شهرستان كارون به مصاف هم رفتند كه در اين به ترتيب محسن محمد حسيني، حمزه مهمدي كرتلايي، داود جهانبخشي و رضا مرتضي پور  به كسب عناوين قهرماني خوزستان موفق شدند.

اين عناوين قهرماني در وزن هاي ٩٣ كيلوگرم تا ١٠٥ كيلوگرم برگزار گرديد

به سرپرستي حميد مهمدي در كليه اوزان موفق به قهرماني شد.