تاریخ انتشار خبر: 29 شهریور 1398 | 18:19:55
کد خبر : 6182
فرمانداررامشیر:

تیراندازی درمراسمات یک مساله ضدفرهنگی ومحصول نا کارآمدی تریبون های فرهنگی است.

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس نشینان؛ سید مجیدحسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر خاطرنشان کرد:معضل تیراندازی درمراسمات سوگواری ،برآمده از سنت های غلط رایج دراغلب اقوام وطوایف است.ومتاسفانه درخیلی ازشهرها و روستاها اتفاق می افتد. رییس شورای تامین شهرستان افزودند: درشهرستان رامشیر خیلی از طوایف با پادرمیانی بزرگان وشورای تامین در زمینه حذف تیراندازی قدم های بزرگی […]

به گزارش  خبرگزاری  زاگرس نشینان؛ سید مجیدحسینی نژاد فرماندار شهرستان رامشیر خاطرنشان کرد:معضل تیراندازی درمراسمات سوگواری ،برآمده از سنت های غلط رایج دراغلب اقوام وطوایف است.ومتاسفانه درخیلی ازشهرها و روستاها اتفاق می افتد.
رییس شورای تامین شهرستان افزودند: درشهرستان رامشیر خیلی از طوایف با پادرمیانی بزرگان وشورای تامین در زمینه حذف تیراندازی قدم های بزرگی برداشته اند که جای تقدیر دارد.بخش عمده ای از این معضل ناشی از عدم مدیریت صحیح افکارعمومی وبرجسته کردن اقدامات ضدفرهنگی است که با انگیزه های سیاسی وخطی تقویت می شود.

ایشان افزودند:عوامل تیراندازی درمراسمات اخیر توسط دستگاه های امنیتی وانتظامی شناسایی شده اند وموضوع دردستگاه قضایی درحال بررسی است.

حسینی نژاد ادامه داد:بزودی همایشی با حضور مدیران امنیتی استان وبا حضور متنفذین ،سادات ،شیوخ وصاحب نظران برگزار واین آسیب اجتماعی مورد بررسی دقیق قرارخواهدگرفت.

فرماندار شهرستان  رامشیر درپایان گفت:از عموم طوایف وبزرگان منطقه دعوت میکنم دراین امرخطیر که زمینه ساز آرامش و امنیت درشهرستان و شرط لازم برای توسعه پایدار وسرمایه گذاری مولد است درکنار شورای تامین شهرستان باشند وهمکاری لازم رابعمل آوردند.