تاریخ انتشار خبر: 26 اسفند 1397 | 17:15:53
کد خبر : 4698

تحویل حجمی آب به ۴۵ تعاونی

به گزارش زاگرس نشینان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز با اشاره به آغاز طرح تحویل آب به‌صورت حجمی به کشاورزان در طرح ۵۰۰ هزار هکتاری، گفت: تاکنون ۴۵ تعاونی تولید در سطح ۱۵۳ هزار هکتار درخواست خود را برای تحویل آب به‌صورت حجمی ارائه کرده‌اند.کیخسرو چنگلوایی افزود: برنامه مشترک سازمان آب و برق و جهاد […]

به گزارش زاگرس نشینان رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان نیز با اشاره به آغاز طرح تحویل آب به‌صورت حجمی به کشاورزان در طرح ۵۰۰ هزار هکتاری، گفت: تاکنون ۴۵ تعاونی تولید در سطح ۱۵۳ هزار هکتار درخواست خود را برای تحویل آب به‌صورت حجمی ارائه کرده‌اند.کیخسرو چنگلوایی افزود: برنامه مشترک سازمان آب و برق و جهاد کشاورزی برای تحویل آب به‌صورت حجمی تدوین شده و ۳هزار و ۴۰۸ نقطه نیز برای تحویل آب و استقرار سازه‌های اندازه‌گیری آب مشخص شده‌اند. وی تولیدات کشاورزی خوزستان را ۱/ ۱۶ میلیون تن اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها تولیدات کشاورزی این استان در سال ۱۳۹۹ به ۲۰ میلیون تن و در سال ۱۴۰۴ به ۲۷ میلیون تن می‌رسد که یکی از پیش نیازهای این برنامه استمرار طرح ۵۰۰ هزار هکتاری کشاورزی مقام معظم رهبری در استان است.چنگلوایی تاکید کرد: با اجرای فاز اول طرح کشاورزی رهبری در خوزستان، تولیدات این استان ۵/ ۲ میلیون تن افزایش یافته و تا پایان طرح، این افزایش به ۸ میلیون تن می‌رسد.