تاریخ انتشار خبر: 26 خرداد 1397 | 19:28:01
کد خبر : 2753
یادداشتی ازصادق سامانی:

تحلیلی بر حضور کیوان لطفی در روشنی های شهر

زاگرس نشینان؛ تلویزیون خوزستان امسال شاهد حضور کیوان لطفی در برنامه ی ویژه ماه رمضان بود، شخصاً بعنوان یک خوزستانی این برنامه را مرتب پیگیری می کردم و قصد دارم تحلیلی بر حضور کیوان لطفی بر رسانه ملی استانی داشته باشم و بدانیم کجای قصه هستیم. بدون شک کیوان لطفی را می توان از صاحبان […]

زاگرس نشینان؛ تلویزیون خوزستان امسال شاهد حضور کیوان لطفی در برنامه ی ویژه ماه رمضان بود، شخصاً بعنوان یک خوزستانی این برنامه را مرتب پیگیری می کردم و قصد دارم تحلیلی بر حضور کیوان لطفی بر رسانه ملی استانی داشته باشم و بدانیم کجای قصه هستیم.

بدون شک کیوان لطفی را می توان از صاحبان سبک علم ارتباطات در استان محسوب کرد تسلط کیوان بر حوزه ارتباطات و شناخت او از لایه های مختلف اجتماع توانست به خوبی در سی شب ارتباط نسبتاً مناسبی با مخاطب فراهم کند و موجب آشتی مجدد مردم با رسانه شود.

روشنی های شهر امسال توانست بخوبی بر نواقص موجود در رسانه و کنداکتور قدیمی و فرسوده رسانه پوشش خوبی ایجاد کند و تحول خوبی در برنامه های جاری رسانه ایجاد کند. صدا و سیمای خوزستان امسال با جاگیری مناسب خود و دعوت از لطفی قصد داشت برنامه ای متفاوت و معنادار برای عامه ی مردم پیاده کند و در این راه با توجه به بضاعت خود نمره ی قبولی گرفت.

نسبت اعتماد بین مردم و رسانه از آنجا حاصل می شود که رسانه بتواند با مخاطب به زبانی ساده و فارغ از هیاهو حرف بزند، رسانه بتواند درد مردم، پتانسیل های موجود جامعه را تشریح کند. روشنی های شهر امسال شاید از دید برخی از مردم جا ماند ولی بعنوان یک مخاطب توانست گذری بر داشته ها و توانمندی های تلویزیون خوزستان را نشان دهد و به بیننده این حس را القاء کند که ما می توانیم متفاوت و معنادار باشیم.

رسانه  خوزستان با تنوع قومیتی خود همچون شکل کاشی گونه اش کار سخت تری نسبت به سایر استان ها دارد و برای آنکه بتواند خلاء های موجود را پر کند می بایست به شیوه ای حرکت کند که تعادل و توازن خوبی بین نهاده ها و داده های خود ایجاد کند و حساسیت های موجود را درک کند که کیوان لطفی توانست با اجرای مناسب خود این فاصله ها را پر کند.

قیاس رسانه خوزستان با سایر استان ها در امکان جذب مخاطب و چگونگی تولید برای مردم است رادیو و تلویزیون استان باید بداند که پافشاری بر نزدیکی فکری با مردم می تواند بر خروجی و تاثیر گذاری بر جامعه کمک بزرگی کند و مردم را بسمت تحرک اجتماعی سوق دهد.

کیوان لطفی از آن دسته کارشناسانی است که علاوه بر مجری گری مسلط خود، دانشجوی دکترای ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی است و نگاه دقیق به حوزه  ی ارتباط و تعامل فکری با جامعه را خوب درک می کند و بر این موضوع واقف است که مخاطب جذب کردن کاری بسیاری سخت و دفع آن راحت است او توانست جذب مخاطب را با کلام خود و رویارویی با فاصله های موجود تکرار و تمرین کند که مسیری مناسب برای رسانه ترسیم کند.

جامعه فکری و مخاطب پرور استان به وجود کیوان ها نیاز دارد زیرا تاثیر گذاری معلم، نویسنده و ارتباط گر صادق بر تحرک اجتماعی میل دو چندان وارد می کند و می تواند نقیصه های موجود رسانه ای و اجتماعی را بخوبی پُر کند.

صادق سامانی/ روزنامه نگار