تاریخ انتشار خبر: 27 اسفند 1399 | 00:28:17
کد خبر : 9866

تحقق شهر آرمانی با حضور سید آرمان شیرمردی

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اهواز ،شهر آب و آفتاب است.شهری که رودخانه خروشان کارون از میان آن میگذرد اما سرود زندگی در آن جاری نیست. بافت های ناهمگون ، شکل های نامنظم ، محیطی با حداقل استانداردهای زیستی ،بازارهای شلوغ و بدقواره و سال های نوری دور از توسعه به معنای مدرن آن …فارغ از […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛اهواز ،شهر آب و آفتاب است.شهری که رودخانه خروشان کارون از میان آن میگذرد اما سرود زندگی در آن جاری نیست.
بافت های ناهمگون ، شکل های نامنظم ، محیطی با حداقل استانداردهای زیستی ،بازارهای شلوغ و بدقواره و سال های نوری دور از توسعه به معنای مدرن آن …فارغ از هیاهوی واگن ها و لکوموتیوها با ناوگانی به قدمت ویلیام ناکس دارسی ..

این همه نازیبایی محصول کدام زلزله ی ویرانگر است؟
کدام احساس مسئولیت و تعهد که مقاطعه کاران را با زندگی و حیات مردمان خوب این دیار بر سر میز قمار کشانده است؟ قماری که منافع عمومی را به قربانگاه مصلحت و منفعت شخصی و قومی و گروهی برده است؟

نگاهی به ترکیب انجمن های شهری در ادوار مختلف ، راز این ویرانی و عقب ماندگی را در برابر آئینه ی چشم هر انسان منصفی بازتاب خواهد داد.

سید آرمان و سید آرمان ها در این برزخ رشد کردند ،پر و بال گشودند ،تحصیل کردند و بالنده شدند .در فضاهای ورزشی و علمی و اجتماعی نفس کشیدند.
قدم به قدم با جامعه ی دانشگاهی با اصول برنامه ریزی و مهارت های روز آشنا شدند و با انگیزه ی بالا و تعهد مثال زدنی پای کار آمدند تا شورای آینده ،چراغی فراروی شهروندان روشن کند.

دست در دست نخبگان و فعالان و کنشگران و لایه های مختلف اجتماعی و با احترام به رنگین کمان زیبای فرهنگی اهواز ، به میدان آمده است با کوله باری از دانش و جوانی و انگیزه و با عشقی عمیق به این جغرافیای با عظمت که همیشه تاریخ ساز بوده است.و علمی و اجتماعی نفس کشیدند.
قدم به قدم با جامعه ی دانشگاهی با اصول برنامه ریزی و مهارت های روز آشنا شدند و با انگیزه ی بالا و تعهد مثال زدنی پای کار آمدند تا شورای آینده ،چراغی فراروی شهروندان روشن کند.

دست در دست نخبگان و فعالان و کنشگران و لایه های مختلف اجتماعی و با احترام به رنگین کمان زیبای فرهنگی اهواز ، به میدان آمده است با کوله باری از دانش و جوانی و انگیزه و با عشقی عمیق به این جغرافیای با عظمت که همیشه تاریخ ساز بوده است.