تاریخ انتشار خبر: 16 آبان 1398 | 02:13:07
کد خبر : 7155
اسماعیل جلیلی:

تبلیغات رقباء مبنی بر عدم حضور وثبت نام بنده در انتخابات صحت ندارد و گذشت زمان این موضوع را روشن خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛دکترسماعیل جلیلی نماینده پیشین حوزه انتخابیه مسجدسلیمان اظهارکرد:ظرفیت سازی وجریان سالم مطالبه گری را درحوزه ی انتخابیه مسجدسلیمان دنبال خواهیم کرد. وی افزود:به کیفیت سیاسی نیروهای فعال و کنشگران فرهنگی ،اجتماعی چهارشهرمسجدسلیمان ،هفتکل،لالی واندیکا ایمان دارم. جلیلی به مطالبات فعالین و مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان اشاره کرد وگفت:مطالبات عمومی و منافع […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛دکترسماعیل جلیلی نماینده پیشین حوزه انتخابیه مسجدسلیمان اظهارکرد:ظرفیت سازی وجریان سالم مطالبه گری را درحوزه ی انتخابیه مسجدسلیمان دنبال خواهیم کرد.

وی افزود:به کیفیت سیاسی نیروهای فعال و کنشگران فرهنگی ،اجتماعی چهارشهرمسجدسلیمان ،هفتکل،لالی واندیکا ایمان دارم.

جلیلی به مطالبات فعالین و مردم حوزه انتخابیه مسجدسلیمان اشاره کرد وگفت:مطالبات عمومی و منافع کلان حوزه ی انتخابیه ی مسجدسلیمان نباید جای خود را به خواسته های انفرادی و زد وبندهای انتخاباتی بدهد.

اسماعیل جلیلی معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و دارایی درپایان به موضوع استعفایش بمنظور حضور در انتخابات آتی بیان کرد:مطابق بند”ج”ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ، از ده سال پیش حکم همترازی ایثارگری دارم و از سمت مشاور نیز استعفا داده ام، تبلیغات رقباء مبنی بر عدم حضور وثبت نام بنده در انتخابات صحت ندارد و گذشت زمان این موضوع را روشن خواهد کرد.