تاریخ انتشار خبر: 27 دی 1400 | 12:20:49
کد خبر : 11844
یادداشتی از شهرام احمدی:

تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری را ویژه خواری نکنید + سند (نامه)

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛شهرام احمدی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری را ویژه خواری نکنید + سند (نامه) تصویر یک مکاتبه اداری که مربوط به در خواست ویژه شهردار اهواز، از معاون وزیر برای استخدام شخصی برای انتصاب به عنوان معاونت فرهنگی شهرداری است، این روزها در فضای مجازی دست به دست […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛شهرام احمدی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:تبدیل وضعیت نیروهای شهرداری را ویژه خواری نکنید + سند (نامه)

تصویر یک مکاتبه اداری که مربوط به در خواست ویژه شهردار اهواز، از معاون وزیر برای استخدام شخصی برای انتصاب به عنوان معاونت فرهنگی شهرداری است، این روزها در فضای مجازی دست به دست می شود، این مکاتبه، نشان از نوعی ویژه خواری در سهمیه محدود استخدام ها و بی اعتنایی به توانمندی آن دسته از پرسنل شهرداری است که هر کدام در خود ظرفیت و توانمندی اداره پست معاونت فرهنگی شهرداری را می دیدند. این اتفاقات چگونه در حال رخ دادن است و اعضای شورای شهر در این قضیه کجای کار ایستاده اند؟ آیا اعضای شورای شهر آمده اند تا نماینده طیف فکری خود باشند یا نماینده همه مردم و پرسنل شهرداری؟
خوب بود اعضای محترم شورای ششم اهواز، حداقل به خاطر حرف و حدیث های زیادی که هنوز در مورد روند شمارش آرا و معرفی شان به عنوان نماینده شورا وجود دارد، به افکار عمومی و بدنه پرسنل شهرداری توجه بیشتری نشان می دادند و حداقل در مورد آینده شغلی و رزق و روزی خانواده های پرسنل، رعایت عدالت و انصاف را بیشتر مد نظر قرار دهند. آیا پدران معنوی لیست شهادت مومنین، اخلاقا” و شرعا” نمی دانند چه کسانی مستحق تر به استفاده از سهمیه محدود تبدیل وضعیت هستند؟

آنها که ۱۴-۱۵ سال پشت خط انتظارند، آیا آنها که با خروارها ادعای دیانت و اخلاق ، ویژه خوار خوان نعمت شهرداری اهواز شده اند، پیش وجدان خود آسوده خاطرند و نزد وجدان خود احساس شرمندگی نمی کنند؟