تاریخ انتشار خبر: 22 شهریور 1401 | 22:28:18
کد خبر : 13638

تاکید مدیرکل حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بر  ضرورت تقویت و توسعه داوری در بخش تعاونی ها

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، سیدعابدین موسوی مدیرکل حقوقی سازمان مرکزی از اتحادیه مرکزی نظارت وهماهنگی تعاونی های روستایی وکشاورزی ایران بازدید واز نزدیک درجریان فعالیتهای این تشکل ملی قرارگرفت. موسوی دراین بازدید که به همراه دکتر حمید رحمانی حقوقدان ومشاور حقوقی انجام شد ضمن ابراز خرسندی از عملکرد وفعالیتهای این اتحادیه درحوزه داوری وارائه […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، سیدعابدین موسوی مدیرکل حقوقی سازمان مرکزی از اتحادیه مرکزی نظارت وهماهنگی تعاونی های روستایی وکشاورزی ایران بازدید واز نزدیک درجریان فعالیتهای این تشکل ملی قرارگرفت.

موسوی دراین بازدید که به همراه دکتر حمید رحمانی حقوقدان ومشاور حقوقی انجام شد ضمن ابراز خرسندی از عملکرد وفعالیتهای این اتحادیه درحوزه داوری وارائه مشاوره های حقوقی وبرگزاری دوره های حقوقی برای تشکلهابا اشاره به نقش موثر وفعال این اتحادیه درکاهش مشکلات مالیاتی وبیمه ومسایل حقوقی شبکه گفت : این اتحادیه می بایست توسعه وتقویت شود تا بتواند خدمات بیشتری به تشکلها ارائه نماید.

سید عابدین موسوی همچنین ضمن بازدید از اتاق داوری این اتحادیه بر ضرورت تقویت و توسعه داوری در بخش تعاونی ها تاکید کرد و گفت :باید به سمتی برویم که حل و فصل اختلافات فی‌مابین شبکه از طریق داوری اتحادیه نظارت انجام شود. واین مهم دراساسنامه اکثر تعاونی هاگنجانده شده است.

مدیر کل حقوقی سازمان افزودند: ارائه مشاوره در خصوص مباحث مالیاتی، بیمه و تامین اجتماعی ،کار و کارگری می بایست ازطریق این اتحاریه انجام شود که بحمدالله درحال گسترش می باشد.

دراین نشست مهندس رجبی مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت وهماهنگی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته گفت : نقش اتحادیه نظارت و هماهنگی به عنوان هماهنگ کننده و نظارت کننده بر تشکل ها است ووظایف اساسی این اتحادیه در سه حوزه داوری حسابرسی و آموزش می باشد .

درپایان مقرر گردید همکاری های دفتر حقوقی سازمان مرکزی دربحث تقویت اتاق داوری ومباحث حقوقی توسعه یابد.