به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس پیش از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان درباره وضعیت آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: آن چیزی که در خوزستان به عنوان اولویت نیازمند آن هستیم، ثبات و استقرار نیروی سازمانی است و آموزش و پرورش از این قائده مستثنی نیست.

نماینده مردم اهواز در مجلس با تاکید بی ثباتی باعث عقب ماندگی خوزستان و تأخیر در پیشرفت و ارتقا در رتبه بندی شده است، افزود: اینکه بشنویم خوزستان در کیفیت آموزش آخرین رتبه باشد، مایه شرمندگی و نشان از عقب ماندگی استان است.

وی ادامه داد: طبق آمار اخیر رتبه خوزستان از ۳۱ به ۲۳ ارتقا پیدا کرد و قطعاً رتبه ۲۳ شایسته خوزستان نیست و نیاز است در حوزه آموزش و پرورش مدیریت جامع و توانمند و با اشراف کافی در استان داشته باشیم.

حسینی تصریح کرد: امروز در آموزش و پرورش خوزستان به وجود نیروهای توانمند و متخصص و استفاده از این نیروها و توانمندی مدیران در ارتقای شاخص‌های آموزشی نیازمندیم و بی شک این امر در ارتقای رتبه استان مؤثر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه هماهنگی بین مراجع اجرایی که با آموزش و پرورش ارتباط دارد می‌تواند راهگشا باشد، تصریح کرد: در زیرساخت‌های مدارس خوزستان مشکل وجود دارد و حوزه نوسازی مدارس باید به فکر تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز مدارس استان باشد.

نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: خوزستان به خوبی می‌تواند از سرانه مدارس استفاده کند چرا که استهلاک تجهیزات و نیروی انسانی در خوزستان بیشتر است.