تاریخ انتشار خبر: 12 فروردین 1401 | 15:48:44
کد خبر : 12698

بی توجهی آشکار به نامه ی دیوان محاسبات در استانداری خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مهدی غفاری مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان اردیبشهت ماه ۱۴۰۰ در نامه ای به استانداروقت خوزستان خواستار عزل و برکناری ۶۱ نفر از کارکنان شهرداری ها وسازمان همیاری شهرداری های شهرستان های مختلف شاغل در استانداری خوزستان شد. در نامه مهدی غفاری خطاب به استاندار وقت خوزستان آمده است: «بررسی‌های به عمل […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مهدی غفاری مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان اردیبشهت ماه ۱۴۰۰ در نامه ای به استانداروقت خوزستان خواستار عزل و برکناری ۶۱ نفر از کارکنان شهرداری ها وسازمان همیاری شهرداری های شهرستان های مختلف شاغل در استانداری خوزستان شد.

در نامه مهدی غفاری خطاب به استاندار وقت خوزستان آمده است:

«بررسی‌های به عمل آمده حاکی از به کارگیری و انتصاب کارکنان موسسات، نهادهای عمومی و شرکت‌های غیردولتی در دستگاه اجرایی متبوع بر خلاف ماده ۴۷(به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هرعنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده (۱۷) این قانون امکان‌پذیر است) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.»

در ادامه این نامه آمده است: « خواهشمند است دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به لغو مأموریت افراد مذکور اقدام لازم معمول و نتیجه را در اسرع وقت به این اداره کل اعلام و ارسال نمایند.»

برخی از افرادی که به گفته مدیرکل دیوان محسابات خوزستان بر خلاف ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به استانداری مأمور شده‌اند، هم اکنون به عنوان مدیرکل، فرماندار، سرپرست فرمانداری، معاون فرماندار، بخشدار و سرپرست حوزه کل استاندار خوزستان فعال هستند.

با گذشت نزدیک به یکسال از نامه نگاری مدیرکل دیوان محاسبات خوزستان با استانداری وقت خوزستان، هنوز بخش زیادی از افراد مأمور شده به استانداری خوزستان در سمت خود فعال هستند و مأموریت آنها لغو نشده است.