تاریخ انتشار خبر: 15 اسفند 1400 | 19:43:30
کد خبر : 12423

بيمارستان سلامت سبز شد!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در اين دنياي شلوغ و پر از هياهو ، مشكلات اقتصادي ، بدعهدي و ناكارامدي بعضي از مسئولان و فرار بعضي از آنها از خدمت خالصانه به مردمي كه ارزش خدمت دارند دوستداران و فعالين محيط زيست اهواز يا همان نهضت و پويش چهارشنبه با كارون يك لبخندي شادي آور از […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛در اين دنياي شلوغ و پر از هياهو ، مشكلات اقتصادي ، بدعهدي و ناكارامدي بعضي از مسئولان و فرار بعضي از آنها از خدمت خالصانه به مردمي كه ارزش خدمت دارند دوستداران و فعالين محيط زيست اهواز يا همان نهضت و پويش چهارشنبه با كارون يك لبخندي شادي آور از نوع سبز بر لبان بیماران و کارکنان بیمارستان سلامت نشاند .
بيمارستاني كه فراموش شده بود و درختان بياباني نفس بيمارستان را بريده بود يك تنوع از گل كاغذي، برهان گلي ، ختم چيني، شاهپسند ، توكما و نخل سعمران چهره اي سبز به بيمارستان سلامت هديه داد مهمتر از كاشت ٥٠٠ نهال در روز درختكاري ، نوع نگرش مديريت جديد دكتر شريفي در استقبال از تنوع درختان و اجراي برنامه هاي سبز بود كه متیقن هستيم با مديريت جديد ایشان بيمارستان سلامت به يك بيمارستان سبز تغيير خواهد یافت.
سبزه و تنوع درختان شادي خاصي به انسان هديه مي دهد. شادي و نشاط به عنوان يکي از احساسات ريشه اي مثبت و يک از ضروري ترين خواسته هاي فطري و نيازهاي رواني انسان ، نقش تعيين کننده اي در تامين سلامت روان فرد و جامعه داشته و از آنجا كه شادي همواره با خرسندي، خوش بيني و اميد و اعتماد همراه است مي تواند نقش تسريع كننده اي در فرايند توسعه جامعه داشته باشد..