تاریخ انتشار خبر: 31 فروردین 1397 | 22:07:08
کد خبر : 2439

به معلمین حق تدریسی قدیمی ظلم می شود؛ پرداخت ۱۲ میلیون برای چند روز دیر کرد منصفانه نیست

به گزارش زاگرس نشینان؛گفتگوی گرم وصمیمی یارمحمدمسیحی دبیرپیشکسوت دبیرستان شهیدچمران رامهرمز باخبرنگارزاگرس نشینان اینجانب یارمحمدمسیحی فرهنگی ومعاون اجرایی دبستان شهیدچمران هستم که درسال ۶۸به عنوان نیروی حق التدریس واردآموزش وپرورش شدم وسال ۷۵به استخدام رسمی درآمدم. در همان دوران در حال یکه ۷ سال و اندی خدمت کرده بودم، با محاسبه به ۴ سال تقلیل […]

به گزارش زاگرس نشینان؛گفتگوی گرم وصمیمی یارمحمدمسیحی دبیرپیشکسوت دبیرستان شهیدچمران رامهرمز باخبرنگارزاگرس نشینان

اینجانب یارمحمدمسیحی فرهنگی ومعاون اجرایی دبستان شهیدچمران هستم که درسال ۶۸به عنوان نیروی حق التدریس واردآموزش وپرورش شدم وسال ۷۵به استخدام رسمی درآمدم.

در همان دوران در حال یکه ۷ سال و اندی خدمت کرده بودم، با محاسبه به ۴ سال تقلیل پیدا کرد. اما بدتر از این، پس از گذشت ۲۶ سال خدمت خالصانه، در قانون مصوب ۹۶ مجلس شورای اسلامی، طرجی برای نیروهای حق التدریسی جدید داده شد که بر این اساس، نیروههای حق التدریس جدیدبادادن سهم صندوق بازنشستگی سوابق خودرامحاسبه وبه سنوات خدمتی اضافه می شدکه مبلغی کلان می شدچون بانرخ سال ۹۶محاسبه می گردید.
این مصوب قانونی متعلق به سال ۹۶ است. بعدازگذشت ۲۶سال درسال ۹۶مجلس شورای اسلامی طرحی راتصویب کردکه به موجب آن نیروههای حق التدریس جدیدبادادن سهم صندوق بازنشستگی سوابق خودرامحاسبه وبه سنوات خدمتی اضافه می شدکه مبلغی کلان می شدچون بانرخ سال ۹۶محاسبه می گردیدحالابه ماهم که نیروهای قدیم بودیم ابلاغ کردندکه شماهم به صندوق بدهی داریدمثلابدهی من ۱۲۳هزارتومان بودکه چندروزدیربرای پرداخت اقدام کردم چون تاریخ مشخصی ازطرف اداره معرفی نشدوهیچ حساسیتی هم ایجادنکردندکه اگردیرپرداخت شودچقدرخواهدشدحالابدهی۱۲۳هزارتومانی بنده شد۱۲میلیون تومان.
آیا واقعا جریمه چند روز دیر کرد مبلغ ۱۲۶ هزار تومانی ۱۲ میلیون تومان است؟ آیا تاریخی برای پرداخت به ما داده شده بود؟ آیا هشاری در این مورد اعلام شده بود؟ این وضعیت اسفبار را چگونه می توان توجیه کرد که کسی با ۲۶ سال سابقه امروز باید چنین مبلغ زیادی را به عنوان جریمه پرداخت کند؟
هم از انصاف به دور است و هم از قوانین. باید کسی جوابگوی این مسئله باشد. که بدون هیج گونه تاریخ و هشداری ناگهان پرداخت اینچنین به مبلغ ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
وضعیت حقوقی معلمین را همه مسئولین می دانند. این قشر زحمکتش که وظیفه خطیر تربیت را به عهده دارند چرا اینگونه باید با آنان برخورد شود؟
امیدوارم استاندار محترم خوزستان و مسئولین محترم آمزوش و پرورش در این راستا وارد عمل شده و فکری عملی منصفانه انجام دهند. بدیهی است پرداخت چنین رقم بالایی در این وضعیت اقتصادی برای هر کسی سخت است آنهم با ارائه اطلاعات غلط.
یارمحمدمسیحی ازدبستان شهیدچمران رامهرمز