تاریخ انتشار خبر: 31 اردیبهشت 1398 | 11:10:00
کد خبر : 5165
یادداشتی از ژاله کریمی نژاد:

به بهانه روزجهانی تنوع زیستی و یافتن راهی برای به آتش نکشیدن بقایای مزارع

به گزارش  زاگرس نشینان ۲۲ ماه می مصادف با یکم خرداد ماه روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است و از آنجا که دولت ها، سازمان های مردم نهاد ، دانشجویان و دوستداران محیط زیست اهمیت زیادی برای تنوع زیستی قائل هستند، با رویدادهای مختلف این روز را گرامی داشته و برای آگاهی بخشی به […]

به گزارش  زاگرس نشینان ۲۲ ماه می مصادف با یکم خرداد ماه روز جهانی تنوع زیستی نامگذاری شده است و از آنجا که دولت ها، سازمان های مردم نهاد ، دانشجویان و دوستداران محیط زیست اهمیت زیادی برای تنوع زیستی قائل هستند، با رویدادهای مختلف این روز را گرامی داشته و برای آگاهی بخشی به عموم شهروندان بویژه افرادی که با موهبت های الهی و منابع پایه آب و خاک، ارتباط بیشتری دارند،برنامه های مختلف  محیط زیستی برگزار می نمایند. تنوع زیستی ارمغان بزرگ الهی است که توانسته پس از گذشت میلیاردها سال، استقرار حیات را بر زیست کره امکان پذیر نماید. اهمیت این موضوع تا بدان جاست که سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در اجلاس زمین که در شهر ریودوژانیرو برگزار گردید کنوانسیون تنوع زیستی را منعقد نمود، این کنواسیون تنوع زیستی را میراث مشترک تمامی انسان ها می داند. در سال ۱۹۹۶، جمهوری اسلامی ایران به این معاهدۀ بین المللی بزرگ پیوست تا همسو با نمام جهان در راستای رسیدن به اهداف آن تلاش نماید.لذا

شایسته است در بخش کشاورزی  تمامی بهره برداران پرتلاش  به دلیل ماهیت  کاری این بخش (با زیر بخش های مختلف شامل:  تولیدات گیاهی، دامی، منابع طبیعی، دامپزشکی،امور عشایر، …) و ارتباط مستقیم و قابل توجه با منابع پایه آب و خاک که مهد حیات و پویایی است، راه های محافظت از تنوع زیستی و اهداف کنوانسیون ذیربط را بشناسند.
در حال حاضر یکی از سیاستهای مهم در این زمینه، کاهش فشار بر تنوع زیستی و ترویج بهره برداری پایدار است که این کار از طریق حفاظت از اکوسیستم ها، ژن ها و گونه ها امکان پذیر می باشد.
امروزه مطابق سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی ، بهره برداران با شیوه های مختلف دوستدار محیط زیست آشنا می شوند. شیوه های اجرایی پروژه ها کاملاً مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی است. هر گونه بهره برداری از آب و خاک باید براساس پایداری سرزمین و افزایش بهره وری انجام شود. استاندارد سازی فرآیند تولید محصولات کشاورزی راهکاری است که در گام نخست حفاظت از آب و خاک را ترویج می نماید. امروزه کشاورزی حفاظتی شیوه ای نوین و همگام با حفظ محیط زیست است که بسیاری از کشاورزان آن را می شناسند و در حال حاضر سطوح قابل توجهی از اراضی کشاورزی استان خوزستان با این شیوه کشت می شود و از این حیث دارای مقام اول در سطح کشور هستیم.

اما … ان روی سکه، تعداد اندکی از کشاورزانی است که دانسته اقدام به آتش زمین بقایای مزارع می نمایند. این امر غالباً بدلیل تسهیل عملیات تهیه زمین و کاشت محصول بعد انجام می گردد که  متأسفانه ناقض بسیاری از قوانین از جمله تعهد کشورمان در کنواسیون جهانی تنوع زیستی است. با به آتش کشیدن خاک حیات بسیاری از موجودات از جمله ریز جانداران تهدید می شود ، بخش عمده مواد آلی آن سوخته و در کشت های بعد، متأسفانه همین کشاورزان از کودهای شیمیایی بیشتر به منظور جبران مواد لز دست رفته خاک استفاده می نمایند. مزارع کشاورزی، یکی از بزرگترین اکوسیستم های انسان ساخت هستند که لازم است همسویی با  طبیعت در آنها لحاظ شود. در سیستم های پایدار از نهاده های برون مزرعه ای (نظیر کودهای  شیمیایی و …) کمتر استفاده شده و اصول کشاورزی مبتنی بر حاصلخیزی خاک می باشد. برگرداندن بقایا در کشاورزی حفاظتی به مرور خاک را غنی و حاصلخیز نموده و جالب اینکه در چنین خاکهایی، مدیریت بهره وری آب ارتقاء یافته و در مصرف ان صرفه جویی قابل توجهی بعمل می آید.
شایان ذکر است از سال گذشته براساس مصوبه هیات محترم وزیران مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و این مجموعه خدوم می کوشد تا با مدیریت جهادی خود در راستای اهداف آن قدم بردارد. شعار امسال این روز بین المللی ” تنوع زیستی ما، غذای ما، سلامت ما” می باشد که ارتباط تنگاتنگی با وظایف محوله داراست.
در پایان به تمامی کشاورزان عزیز توصیه می گردد، مطابق قوانین موجود  و از همه مهمتر برای احترام به قوانین الهی و  نعمتهای پروردگار  همه با هم حافظان تنوع زیستی باشیم و آن عده اندک از کشاورزان از آتش بقایای مزارع خودداری نمایند چرا که  بسیاری از فناوریهای روز، ماشین آلات و ادوات مدرن  توانایی کشت در بقایا را داشته و با این اقدام شایسته تک تک ما می توانیم بندگانی شکرگزار در برابر نعمتهای بی کران خداوند بخشنده  باشیم.

ژاله کریمی نژاد

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مسئول محیط زیست و سلامت غذا