تاریخ انتشار خبر: 31 تیر 1396 | 21:00:36
کد خبر : 800

سهم خوزستان از کابینه دولت دوازدهم تقریبا هیچ

به بهانه تشکیل کابینه دوازدهم. سهم خوزستان از کم تجربه های دونده و کارکشته های نیمه فعال تقریبا هیچ. در هر جامعه ای تشکیل کابینه با توجه به استعداد های نیروی انسانی و بهره بردن از تمام قابلیت ها  موجود شکل میگیرد. درآستانه تشکیل کابینه پیشنهادی دولت دوم،تدبیر و امید هستیم. پس از اتمام انتخابات […]

به بهانه تشکیل کابینه دوازدهم. سهم خوزستان از کم تجربه های دونده و کارکشته های نیمه فعال تقریبا هیچ.

در هر جامعه ای تشکیل کابینه با توجه به استعداد های نیروی انسانی و بهره بردن از تمام قابلیت ها  موجود شکل میگیرد.

درآستانه تشکیل کابینه پیشنهادی دولت دوم،تدبیر و امید هستیم.

پس از اتمام انتخابات پرشور اخیر،استان محروم و مستعد خو زستان  در ردیف  استانهای  برتر در میزان رای به آقای دکتر روحانی بود.

با توجه به مشکلات فراوان گریبانگیر این استان مانند عدم توجه جدی به فاجعه ریز گردها، موضوع جنجالی انتقال آب از کارون،ناهماهنگی در اجرای طرح زمین های کشاورزی سفر رهبر انقلاب به استان و دشواری های دیگر، میزان آرای بالا خوزستانی ها بر ابقای دولت را میتوان فرصت جدید به دولتمردان برای جبران عقب ماندگی ها دانست.

تا کنون دولت های متعدد آمدند رای خود را گرفتند و بار سفر بستند و رفتند.

به نوعی دیگر،سهم مردم خوزستان  از کابینه  دولت های متعدد از جمله دولت نهم و دهم  که مجموعه ای از کم تجربه های دونده  و دولت فعلی و آینده که در ادامه  اصلاحات،سازندگی و با مشی اعتدال و متشکل از رجال کارکشته نیمه فعال است را میتوان تقریبا هیچ نامید.

آقای دکترروحانی با مد نظر قرار دادن فرزندان با انگیزه استان و به کار گیری توان آنان در کابینه دوازدهم (وزارت) ابتدایی ترین پاسخ را به محبت های هوا نداشته های بدهد که هوایش را داشتند.

 

به قلم :محمدرضایی میرقائد فعال اجتماعی