تاریخ انتشار خبر: 23 مهر 1398 | 20:20:53
کد خبر : 6710
یادداشتی ازنویدقائدی:

به احترام عصای سفیدمی ایستم

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛نویدقائدی فعال رسانه ومطبوعات خوزستان دریادداشتی به روز جهانی نابینایان پرداخت و نوشت:رویت عصای سفید برای من تداعی کننده سنت تقدیر الهی است.افرادی که ناخواسته در سبکی از زندگی قرار می گیرند که در انتخاب آن نقشی نداشته اند. امروز باید به احترام سالروز جهانی این عزیزان قیام کرد و در […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛نویدقائدی فعال رسانه ومطبوعات خوزستان دریادداشتی به روز جهانی نابینایان پرداخت و نوشت:رویت عصای سفید برای من تداعی کننده سنت تقدیر الهی است.افرادی که ناخواسته در سبکی از زندگی قرار می گیرند که در انتخاب آن نقشی نداشته اند.
امروز باید به احترام سالروز جهانی این عزیزان قیام کرد و در سکوت، خود را جای آن ها متصور شد و درباره مشکلات زندگی اجتماعی و حداقل نیازهایی که دارند، تامل کرد.
متاسفانه در کشور ما آن گونه که شایسته است به نیازهای این عزیزان توجه نمی شود و حتی به ملزومات اجتماعی آنان کم توجهی می شود.
دنیای علم و فناوری به گونه ای پیش رفته که برای این قشر ابزار های زیادی جهت آموزش،فعالیت های اجتماعی و فرهنگی و… تولید شده که به دلیل گرانی و یا کمیاب بودن به راحتی امکان تهیه ندارند اما اگر حمایت های دولتی باشد شاید بتوان کارهایی کرد.
از جمله ساده ترین امور خدماتی است که می توان به عنوان بخشی از نظام شهروندی توسط نهادهای ذیربط مانند شهرداریها ،ارشاد،کتابخانه و …. مختص این عزیزان ارائه کرد، مانند کتاب های صوتی ویژه،صندلی و جایگاه ویژه نشستن، ایجاد معابر و نشیمنگاه های معلولان،آموزش احترام و توجه ویژه دیگر شهروندان به این عزیزان تا جایگاه مناسب و مطلوب و امکان حضور بیشتر آن ها در جامعه مهیا و فراهم شود.
جامعه ای که در آن امکان حضور معمولان نهادینه و تسهیل شود و اهمیت حضور آن ها توسط مسئولان و افکار عمومی درک شود می توان ادعا کرد به درجه ای از عقلانیت و توسعه رسیده است.این حرکت شایسته می تواند پیشران توسعه فرهنگی و اجتماعی در جامعه محسوب شود که می تواند کلیت جامعه را متحول و متاثر نماید.
من ا… التوفیق