تاریخ انتشار خبر: 10 آبان 1398 | 16:44:08
کد خبر : 7056
نوربخش احمدزاده روایت گر و پژوهشگر شاهکار خرد و اندیشه:

بهمن علاءالدین را فردوسی شعروموسیقی بختیاری می دانم.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان نوربخش احمدزاده پژوهشگر وروایتگرخردواندیشه  دریادداشتی گلایه های خود را به برگزارکنندگان همایش سالگرد استادبهمن علاءالدین(مسعودبختیاری)ابراز داشت. سخن های رستم به نای و به رود بگفتند بر پهلوانی سرود سرزمین نازش خیز ، رشک انگیز و حادثه خیز ایران سرزمین شور و شعور و حماسه و سرود بوده است و هماره […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان نوربخش احمدزاده پژوهشگر وروایتگرخردواندیشه  دریادداشتی گلایه های خود را به برگزارکنندگان همایش سالگرد استادبهمن علاءالدین(مسعودبختیاری)ابراز داشت.

سخن های رستم به نای و به رود

بگفتند بر پهلوانی سرود

سرزمین نازش خیز ، رشک انگیز و حادثه خیز ایران سرزمین شور و شعور و حماسه و سرود بوده است و هماره بزرگانی در تاریخ فرهنگ و هنر به جهان معرفی کرده است بزرگانی چون ابن سینا ، فارابی ، فردوسی ، حافظ ، سعدی ،مولوی ، خیام ،بهمن ها ، شجریان ها و ناظری ها
در این سرزمین چنانکه که خداوندگار سخن پارسی فردوسی بزرگ در شاهکار خرد و اندیشه گفته است هماره نوای خَش ابریشم و بربط و رباب و سنج و شیپور و گاودم و تبیره و جَرس و کوس و کرنای به گوش رسیده و می رسد

لحن ها موسیقی هماره بوده حتی پیش از انسان چنانکه حضرت مولانا می گوید:

پس حکیمان گفته اند این لحن ها
از دوار چرخ بگرفتیم ما

بانگ گردش های چرخ است این که خلق
می نوازندش به تنبور و به حلق

یکی دیگر از این بزرگان که نام بردیم باربُد موسیقی دان بزرگ دوره ی ساسانی بوده که به روایتی گفته اند که از او ۳۶۰ لحن موسیقی برای ۳۶۰ روز سال در تاریخ از ایشان ثبت شده است هم او که در دوستی یگانه بود و بعد از مرگ خسرو

ببرید هر چار انگشت خویش
برید و همی داشت در مشت خویش

چودرخانه شد آتشی بر فروخت
همه آلت خویش یکسر بسوخت
ابن سینا و فارابی ها رساله های در باره موسیقی نگاشته اند

قوم لر یکی از کهن ترین اقوام ساکن فلات ایران است با موسیقی خاطرات و مخاطرات بسیاری را پشت سر گذاشته است

مابختیاری ها با موسیقی به دنیا می آییم ، زندگی می کنیم و با موسیقی به خاک سپرده می شویم پس موسیقی از اعتبار بالای در نزد ما برخوردار است
چوبهمن فتاد از کَهَر سر نگون
سرافکنده شد ، لاله واژگون

یکی از تاثیر گذار ترین بزرگان موسیقی بختیاری بی تردید استاد بهمن علاءالدین است
اورا فردوسی شعرو موسیقی بختیاری می دانم
چنانکه در نخستین یادمان و گرامی داشت در چهلمین روز درگذشت ایشان در سالن شهدای کرج گفتم: ازاستادمسعود بختیاری مال کنون و هیجار و تاراز وبرافتو و آستاره وبهیگ به یادگار مانده است.
بهمن موسیقی و خنیاگر بزرگ بختیاری در آثار خویش در یک تعریف کلی از دنگ و فنگ ، شو چهارده ، کوک خوش خون، تی تُم ره، دل اشکنده،وار نو،هیاری، آستاره، هُمدرنگ، گردواری، آواز و کاشکی و بهار، شَوخی،برافتو، گل ناز، برزگری، چی چشمه، بی قرار، ستین دل، آخی وای، یار یار، سحرناز، بی وفایی، هیاری، کوک تاراز، دیمه، بلال بلال، آواز بختیار، تی به ره، خروسخون، مینا بنوش، عبده ممد للری، هی جار،گل باوینه ، شُلیل، گُلم ای، آواز نارمدار خان
استاد فریاد رسای مردمش بود

اعلاءالدین در حفظ و انتقال فرهنگ بختیاری بسیار اثر گذار و یگانه بوده است

او در کنار شغل آموزگاری عاشق فرهنگی بود که هیج گاه بخت یارش نبوده است فرهنگ یگانه و مشروطه خواه بختیاری موسیقی را همیشه در تنگناها و بی کسی ها داشته و خواهیم داشت شوربختانه هیچگاه پهلوان زنده را عشق نیست و ما از بزرگان و نخبگان فرهنگی مان در زمان حیات یادی نکرده و نمی کنیم هرچند استاد بهمن اعلادین همیشه در تنهای خویش نشست و برای مردم خواند که به راستی هنر مردمی باشد و راستی هیچگاه از مردم انتطار تجلیل و سپاس گزاری نداشت استاد برای هم گرایی مردمش خواند او مردم را به شادی و دوستی دعوت می کرد
ضمن سپاس گزاری از تلاشگران و برگزار کنندکان یادمان در کرج امیدواریم
در این یادمان ها از همه ظرفیت های فرهنگ و هنر قوم لر وسرزمین ایران استفاده بشود نکته پایانی جای خیلی از بزرگان موسیقی و هنر خالی بود

اما آنچه خیلی به چشم می آمد حضور پررنگ سیاسیون در آستانه انتخابات و جولان های سیاسی وعشق و ارادتشان به واژه غریب و مظلوم هنر و هنرمندوالبته عدم دعوت برگزار کنندگان از پیشکسوتان و هنرمندان ساکن ایذه بود.