تاریخ انتشار خبر: 21 اسفند 1400 | 14:11:02
کد خبر : 12507
سرپرست اداره کل بهزیستی خوزستان :

بهزیستی ناظر بر ارزیابی شاخص  مناسب سازی در دستگاههای دولتی است

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مهران کریمیان سرپرست اداره کل بهزیستی خوزستان با اشاره به لحاظ شدن شاخص مناسب سازی دستگاههای دولتی در جشنواره شهید رجایی گفت: بهزیستی ناظر بر ارزیابی این شاخص در دستگاههای دولتی است. کریمیان افزود: یکی از مشکلات اساسی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی (معلولان، جانبازان، سالمندان) نامناسب بودن وضعیت دسترس پذیری آنها […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛مهران کریمیان سرپرست اداره کل بهزیستی خوزستان با اشاره به لحاظ شدن شاخص مناسب سازی دستگاههای دولتی در جشنواره شهید رجایی گفت: بهزیستی ناظر بر ارزیابی این شاخص در دستگاههای دولتی است.

کریمیان افزود: یکی از مشکلات اساسی افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی (معلولان، جانبازان، سالمندان) نامناسب بودن وضعیت دسترس پذیری آنها به ساختمان های دارای کاربری عمومی، تردد در محیط های شهری و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی است.

وی با استناد به ماده ۲۰ قانون حمایت ازحقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرد: کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در احداث ساختمان ها، اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی برای افراد دارای معلولیت فراهم شود.

سرپرست بهزیستی خوزستان بیان داشت: با توجه به شروع ارزیابی وضعیت مناسب سازی ادارات و ارسال چک لیست خودارزیابی، از کلیه دستگاه های اجرایی استان درخواست داریم ضمن مطابقت وضعیت ساختمان های اداری خود در سطح استان، نسبت به رفع نواقص برای تردد افراد دچار محدودیت های حرکتی اقدام کنند.