تاریخ انتشار خبر: 9 فروردین 1401 | 20:13:12
کد خبر : 12652
یادداشتی از محمود شمیلی:

بعد از استقبال بهار طبیعت به استقبال بحران های طبیعت خواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمود شمیلی پژوهشگر کشاورزی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:بعد از استقبال بهار طبیعت به استقبال بحران های طبیعت خواهیم رفت. سوابق اخیر نشان داده که آغاز سال جدید توام با ریزگردهای منطقه ای و فرامنطقه ای پیامد ناخرسندی را به همراه دارد. پیامدی که نه نگرانی از خود ریزگرد بلکه از عوامل ایجاد […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛محمود شمیلی پژوهشگر کشاورزی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:بعد از استقبال بهار طبیعت به استقبال بحران های طبیعت خواهیم رفت.

سوابق اخیر نشان داده که آغاز سال جدید توام با ریزگردهای منطقه ای و فرامنطقه ای پیامد ناخرسندی را به همراه دارد. پیامدی که نه نگرانی از خود ریزگرد بلکه از عوامل ایجاد کننده آن را دو چندان می کند. گذر از یک تابستان گرم و کم آب در سال قبل، کاهش بارش های فصلی و به تبع کاهش سطح رویشگاههای طبیعی و افزایش سطح تبخیر از خاکهای برهنه همگی محرك ايجاد بادهاى محلى پيوسته و در نهايت منشاء توليد ريزگرد خواهد بود. كاهش شديد بارش هاى فصلى و پراكندگى نامناسب آن و بدنبال آن كاهش ذخاير آبى بويژه در نواحى جنوبى كشور، تهديدى بلقوه جهت توليد در بخش كشاورزى (از منظر تامين آب) و صنايع (از منظر تامين برق) و بهداشت (از منظر افزايش مراجعات) ايجاد خواهد كرد.

خوزستان با بيش از ۱۷ میلیون تن توليد محصولات کشاورزی مختلف با ارزشی بالغ بر حداقل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان و تامین ۱۷٪ از کل محصولات غذايى کشاورزی مقام اول کشاورزی کشور را یدک میکشد، تنها استان سه محصول در سال کشور است که بالاترین بهره وری سالیانه از منابع آب را برای ۱۷ میلیون تن محصولات دارد. باعنایت به کاهش ده درصدی محصولات کشاورزی جهانی و بویژه در کشورهایی که مبدا صادراتی به ایران هستند و از سويى احتمال كاهش توليدات كشاورزى خوزستان، کشور را (بویژه در شش ماهه دوم) با تامین غذا مواجه ساخته و هزینه ارزی زیادی را متوجه کشور خواهد ساخت.

عدم توجه كافى به مقوله توانمندسازى روستاها و تخليه وسيع روستاها به سمت حاشيه نشينى در شهرها بويژه در شهرهاى جنوبى بدليل شورى خاك و نبود آب مطمن و تخريب اراضى، مشكل توليد در بخش كشاورزى را دو چندان كرده است. بيش از چهارصد هزار نفر جمعيت حاشيه نشين فقط در شهر اهواز آنهم در مناطق توسعه نيافته، بطور ميانگين ميتواند متعلق به پانصد روستا باشد كه ضمن از دست رفتن يك قطب توليدى موثر تبديل به يك وزنه كار جو يا مددجو بالفعل شده است. به استناد آمار ملى، اين جمعيت ميتوانست ارزشى حدود ٤٣ هزار ميليارد تومان يعنى يك دهم ارزش محصولات كشاورزى خوزستان را درآمد ايجاد كند، ضمن اينكه بخاطر شرايط خاص شهرنشينى و كاهش اجبارى زاد و ولد حدود دويست هزار نفر از پتانسيل نيروى كار بدنيا نيامده است.

كاهش ذخاير آبى در تمام حوضه هاى پنجگانه استان در سالجارى اثرات اقتصادى، معيشتى و اجتماعى جبران ناپذيرى را مى تواند ايجاد كند و شغل هاى زيادى را متاثر نمايد. لذا احساس مى گردد كه یک برنامه جامع مدیریت بحران برای شناسايى نقاط و عوامل و كسب آمادگى هاى لازم طراحى و تعريف مى گرديد./.