تاریخ انتشار خبر: 15 خرداد 1400 | 13:49:24
کد خبر : 10237
یادداشتی از سیدشکرخداموسوی:

برگی از تاریخ؛پانزده خرداد یکهزار و سیصد و چهل و دو روز تحول عظیم ملت ایران

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدشکرخداموسوی کارشناس ارشد تاریخ دریادداشتی باعنوان: برگی از تاریخ؛پانزده خرداد یکهزار و سیصد و چهل و دو روز تحول عظیم ملت ایران ۱۵ خرداد، روز آغاز نهضت اسلامی مردم ایران است، روز قیام خونین مردمِ مسلمانی که زیر پرچم اسلام گرد آمده و علیه رژیم ستمشاهی و طاغوت به اعتراض برخاستند. […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛سیدشکرخداموسوی کارشناس ارشد تاریخ دریادداشتی باعنوان: برگی از تاریخ؛پانزده خرداد یکهزار و سیصد و چهل و دو روز تحول عظیم ملت ایران

۱۵ خرداد، روز آغاز نهضت اسلامی مردم ایران است، روز قیام خونین مردمِ مسلمانی که زیر پرچم اسلام گرد آمده و علیه رژیم ستمشاهی و طاغوت به اعتراض برخاستند. روزی که اولین بنیان های تحول عظیم در تاریخ معاصرِ ایران را شکل داد.

بدون شک ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ اولین بنیان های تحول عظیم در تاریخ معاصرِ ایران را شکل داد و در ادامه مسیر  شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی به رهبر ی امام خمینی (ره)  نقش اصلی و اساسی داشت.
ماه محرم هر سال، یادآور قیام امام حسین بن علی «علیه السلام» است، ماه محرم سال ۱۳۸۳ هجری قمری که مصادف با خرداد سال ۱۳۴۲ هجری شمسی بود، نقطه عطف و
آغازگر دوره ای درخشان در تاریخ مبارزات مردم ایران علیه جبر و زور و ستم بود.
امام خمینی (ره) در این روزها به دعوت مردم به قیام علیه رژیم مستبد شاه مبادرت ورزید. روز عاشورای همین سال که برابر با ۱۳ خرداد بود،  جمعیت صدهزار نفری در تهران با داشتن عکسهایی از امام به تظاهرات پرداختند و در مقابل کاخ مرمر (محل استقرار شاه( برای اوّلین بار در پایتخت شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
امام خمینی عصر عاشورای سال ۱۳۸۳ هجری قمری در مدرسۀ فیضیه نطق تاریخی خویش را که آغازی بر قیام ۱۵ خرداد بود ایراد کرد.
امام رسماً و علناً با شدیدترین حملات رو در روی شاه قرار گرفت. مبارزه ابعاد وسیعی یافت و نیروی انقلابی متكی به اسلام بدون تمایل به بیگانه، عینیت پیدا كرد.
بعد از این بود که ساواك مأموریت یافت، امام را توقیف كند. ساعت ۳ بامداد روز ۱۵ خرداد مأموران امنیتی به منزل امام هجوم بردند و ایشان را دستگیر كردند، و به تهران آوردند. خبر دستگیری امام به سرعت در قم و سپس در تهران و سایر شهرها انتشار یافت. مردم قم به خیابان ها ریختند و، به راهپیمایی اعتراض آمیز پرداختند.
اجتماعات و تظاهرات مردمی زنان و مردان در اعتراض به بازداشت امام در قم، تهران و برخی دیگر از شهرستان ها، با هجوم نیروهای مسلح، به خاك و خون كشیده شد. دانشگاه تهران با تانك و مسلسل و افراد مسلح به محاصره درآمد. تعداد شهدای این روز  چیزی بین پنج هزار تا ۱۵ هزار تن تخمین زده شده اند.
قیام پانزده خرداد سرآغازی بود بر انقلابی که ۱۵ سال بعد به ثمر نشست، انقلابی که امام خمینی (ره) با اتکا به خداوند و  با مشارکت مردمی که از استبداد شاه به ستوه آمده بودند، آن را رهبری و به پیروزی رساند.