تاریخ انتشار خبر: 23 آبان 1399 | 16:51:31
کد خبر : 9481

برگزاری نشست مشورتی دبیر و معاونین حزب اعتدال و توسعه خوزستان

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ شرایط  سیاسی اجتماعی و اقتصادی  جامعه و تحلیل وضعیتِ  موجود؛ استفاده از  قابلیتها و طرح ها و  برنامه های کوتاه مدت نیروها و افراد  تاثیرگذار  بجای  نیروهای کم اثر  در گردونه  تصمیم گیریها و احیای مطالباتِ  تشکلهای صنفی و سیاسی( بالاخص حزب اعتدال و توسعه و حمایت از نیروها و مدیران […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛ شرایط  سیاسی اجتماعی و اقتصادی  جامعه و تحلیل وضعیتِ  موجود؛ استفاده از  قابلیتها و طرح ها و  برنامه های کوتاه مدت نیروها و افراد  تاثیرگذار  بجای  نیروهای کم اثر  در گردونه  تصمیم گیریها و احیای مطالباتِ  تشکلهای صنفی و سیاسی( بالاخص حزب اعتدال و توسعه و حمایت از نیروها و مدیران کارآمدش) تبیین استراتژیِ جدید و همچنین  ترمیم ساختار و اثرگذاری  حزب  که  بعلت عدم  حمایتهای اساسی  مسولان و  بانیانش مدتهاست؛  به حاشیه رانده شده  و البته  موضوعاتِ  اقتصادیِ  همزمان  با  هجمه ویروس کرونا در استان از جمله  مواردی  بود که در نشست مشورتی دبیر و معاونین حزب اعتدال و توسعه خوزستان  طی ساعاتی طولانی در محل دفتر حزب و در تاریخ  پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹  به  شور و مشورت جمعی گذاشته  شد.

در این راستا ابتدا  سیدنورالله حسن زاده دبیر حزب اعتدال و توسعه خوزستان؛  ضمن  قدردانی از  کادر و نیروهای ارزشمند  حوزه سلامت و لزوم جدی رعایت پروتکلهای بهداشتی و پیشگیری از کرونا  مجددا  متذکر و از معاونین و مسولان تاثیرگذار حزب که  با رعایت همه جوانب و  به جهت حساسیتهای روز استان در جلسه حضور  یافتند؛ تشکر نموده ؛ سپس به  کارکردهای تاثیرگذار  نیروهای حزب و خلا های سیاسی موجود و نقش پذیری بهترِ سیاسیون و  بهبود اعتماد  مردم  نسبت  به  مسولان؛ تذکر داد سپس  به موارد مهمی اشاره و اعلام نمودند: برای تغییر و تحول در هر حوزه ای  بهتر است  تا از  نیروهای کارآمد و عملگرای متخصص و  با تجربه در ساختارهای مدیریتی و بویژه معیشت و مطالبات مردمی در همه حوزه های استان استفاده کنیم؛سپس  معاونین سیاسی؛امور شهرستانها؛ سازمانها و اجرایی و موثرین حاضر؛ مواردی  مطرح نمودند که چکیده  مهمترین موارد عبارتند از:

اعتماد سوزی دولتمردان در  بین مردم و جناح های مختلف سیاسی را  با تغییر راهبردها و استفاده از ظرفیتهای همه شایستگان اصلاح  نمایند 

هدفگذاری  بجای تشکیل حزب را  مد  نظر قرار دهند و  بانیان سیاهی لشکرساز ؛ نگاهشان را  بسمت مردم سالاری و شایستگان درخوزستان معطوف نمایند تا نگاه سنتی استبداد و تصلب قدرتِ  سیاسی اجتماعی و اقتصادی در ساختار سنتی دولتمردان  با ترمیم  نگاه  برخی  حاکمان تغییر و قدرت اثرگذار را  به جمع  و نهادهای مدنی توانمند  برای نهادینه کردن  امور  بکار گیرند

تحولات بنیادین در فرماسیون اجتماعی و تحولات استان را  به آگاهاندن مردم و ارتقای جایگاه احزاب تاثیرگذار در قدرت نظام؛پیوند بزنند

مشارکتهای سیاسی و نهادینه کردنِ  توسعه سیاسی  با راستگویی و عملکردِ  مثبت  مسولان و دولتمردان و تغییر نگاه مردم را امکانپذیر نمایند

احزاب دستوری وابسته ؛ بایستی از شخصیت محوری وروشهایِ  مخلِ تشکیلات حزبی وشکل گیری  نهادهای  مدنی  قدرتمند  به حمایتهای اصولی از استان و ارتقای مشروعیت خویش  بپردازند تا شاخص های نظام مند حزبی مانند: سنجش سطح نهادینگی ؛الگوهای باثبات  حاکمیتِ درست دولت  بینجامد تا در زمان  فراخوان ؛ همه مردم و  نیروهای وفادار  باور کنند که سیاهی لشکر عده ای قلیل و بانیان فرصت طلب نیستند.

در این  نشست حسن زاده دبیر حزب اعتدال و توسعه خوزستان؛آقایان نیکپور؛ علیخانی ؛ منصورنژاد؛ مرعشی؛ حسینی؛ جاویدان و موثرین حزب  حضور داشتند؛در خاتمه مقرر شد جهت کمک  به توسعه  و کاستن از دغدغه های مردم؛ طرحی جامع  برای ایجاد اندیشکده ای جهت تقویت سیاستگذاران عمومی؛ طی دو هفته آینده ارایه گردد  البته  با هدف:

پژوهش و کمک به سیاست ‌گذاری عمومی و تعاملی در باره  مسائل  ویژه استان و اهواز مبتنی  بر سیاست‌گذاری های عمومی کارآمد و  نیاز  توسعه و رشد اقتصاد پایدار  براساس طراحی الگو در جامعه  بر مبنای تصمیم  یک  شورای عالی و نظام‌نامه و تشکیل زیرگروههای تخصصی ؛ حداقل حول ۷ حوزه  با کارگروهها ی اندیشه ورز در بخشهای: صنعت  و جهش تولید ملی .اقتصاد گردشگری و توریسم .

اقتصاد خانواده .کشاورزی و آب .محیط زیست و سلامت. فناوریهای دانش بنیان و حوزه انرژی و اشتغال و… 

در آینده ای نزدیک؛ طرح جامع آن  به اطلاع عموم و شایستگانی که  قصد همکاری و مشارکت در توسعه استان را دارند؛ خواهد رسید همزمان نیز موارد طی گزارشی به اطلاع معاونت محترم سیاسی حزب اعتدال و توسعه ایران و اموراستانها و سایر مسولان تهیه و ارسال خواهد شد؛ تا شاید؛ حداقل در هشت ماه  باقیمانده عمر دولت ؛ جبران هشت سال کم توجهی  و عدم  حمایت از نیروهای کارآمد را با تغییر فرایند و اصلاح عملکرد احتمالی جبران نمایند!