تاریخ انتشار خبر: 17 اردیبهشت 1399 | 16:08:16
کد خبر : 8869
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور خبر داد:

برون سپاری اخذمالیات نقل وانتقال املاک مسکونی به دفاتر اسناد رسمی سراسرکشور

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور خبرداد:تا پایان اردیبهشت ماه صدور گواهی مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در مراکز استان های کشور از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت میگیرد.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشوراظهار کرد:سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی(موضوع تبصره (۴)ماده ۱۸۷ قانون مالیات مستقیم)باهمکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،طراحی و پس از مراحل تست پایلوت ،پیاده سازی آن از اسفندماه ۱۳۹۸ به کلیه دفاتر اسناد رسمی مستقر در مناطق ۲۲ گانه شهرتهران توسعه یافته وموردبهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود:شرایط حساس ناشی از شیوع ویروس کرونا سبب شد به منظور کاهش مراجعات حضوری مردم درجهت حفظ سلامت عمومی جامعه از طریق توسعه اهداف دولت الکترونیک،باهماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این طرح تا پایان اردیبهشت ماه در مراکز استان ها اجرایی شود وبعد از اجرا در مراکز استان ها به سرعت در سراسر کشور عملیاتی می گردد.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور اظهارداشت:طبق این طرح ، صدور گواهی مالیاتی،برای نقل و انتقال قطعی و قطعی رهنی املاک مسکونی از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت خواهدگرفت.