تاریخ انتشار خبر: 28 اردیبهشت 1402 | 16:37:10
کد خبر : 14413
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد:

برنامه ریزی برای افزایش اعتبار قراردادهای دانش بنیان تا سه هزار میلیارد تومان

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: امیدواریم تا انتهای سال ۱۴۰۲ اعتبار قراردادهای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با شرکت های دانش بنیان را به ۳ هزار میلیارد تومان برسانیم. 

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، علیرضا دانشی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه در دومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران امسال خیلی با طراوت تر از سالهای گذشته است و حضور شرکت های مختلف داخلی، فناورانه و دانش بنیان به انضمام شرکت های خارجی بیانگر اهمیت و جایگاه نمایشگاه امسال است. 

وی با اشاره به همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با شرکت های دانش بنیان، افزود: مناطق نفت‌خیز جنوب عزم و اراده جدی برای استفاده از ظرفیت و توانایی مراکز داخلی دارد و در این زمینه تاکنون از ظرفیت های داخلی استفاده استفاده کرده و برای آینده نیز از این ظرفیت ها بهره خواهد برد. 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: خوشبختانه در حال حاضر در رابطه با موضوعاتی که گلوگاه صنعت نفت هستند اقدامات موثر مطالعاتی انجام شده و کمیته هایی در این خصوص تشکیل شده است. اکنون با شرکت های دانش بنیان برای مرتفع کردن مسائل مربوط به بحث بومی سازی قطعات و تجهیزات در حال مذاکره هستیم و اقدامات خوبی در این زمینه رخ داده است.

دانشی در خصوص بحث توجه به مسائل زیست محیطی عنوان کرد: ورود به مسائل زیست محیطی و توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در دستور شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است.

در این زمینه امیدواریم با اقداماتی که در شرکت های دانش بنیان انجام می شود، با تکنولوژی و نوآوری و پرتابل کردن برخی ابزار بتوانیم به محیط زیست مناطق عملیاتی توجه بیشتری کنیم. 

وی افزود: همچنین در بحث زنجیزه ارزش هم اقدامات موثری صورفت گرفته که خوشبختانه شاهد ساخت برخی تحهیزات و وسایل هستیم که اکنون ساخته شدند هرچند که ساختن کفایت نمی کند و باید حتما این تجهیزات و وسایل عملیاتی شوند و برای عملیاتی شدن آن ها نیز در حال اقدام هستیم. 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص کمک به شرکت های دانش بنیان و استفاده از توان و ظرفیت های آن ها گفت: طی ده سال قبل از دولت سیزدهم کل قراردادهای پژوهشی که در مناطق نفتخیز بسته شده حدود ۷۰ میلیارد تومان بوده اما فقط در طی سال ۱۴۰۱ این میزان را به یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رساندیم و امیدواریم تا انتهای سال ۱۴۰۲ این مبلغ قراردادها را به ۳ هزار میلیارد تومان برسانیم.