تاریخ انتشار خبر: 19 آذر 1398 | 20:00:33
کد خبر : 7507
حجتی نیا فرماندار معزول مسجدسلیمان در جلسه تودیع:

برای وزارت کشورمتاسفم..همه ی پست های پیشنهادی استانداری پیشکش خودشان. درکنارمردم مسجدسلیمان خواهم ماند

آقای روحانی! مگر ۷۴ درصد مسجدسلیمانی ها به شما رای ندادند؟ / چرا امروز باید وضعیت مردم این شهرستان اینگونه باشد؟ / تمام مسئولیت هایی که قرار است به من بدهند پیشکش شما / من آدم معامله گری نیستم که با همشهریانم بازی کنم / متاسفم برای وزارت کشور !

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حیدرحجتی نیا فرماندار معزول مسجد سلیمان در جلسه تودیعش گفت: آقای روحانی مگر ۷۴ درصد مردم مسجد سلیمان به شما رای ندادند؟ پس چرا امروز باید وضعیت مردم این شهرستان اینگونه باشد؟ آقای روحانی آیا من به شما رای ندادم؟ آقای روحانی آیا عملکرد من نادرست بود؟ آیا من در شهر حضور نداشتم؟ آیا در زلزله فرماندار شما بد عمل کرد؟ در غائله اخیر کدام فرماندار خوزستان ۶ ساعت در بین جمعیت و مردم بیچاره ای که بر اثر سوتغذیه چشمای گود و شکم گرسنه دارند، به همراه اعضای شورای تامین نشست و با همشهریانش هم درد دل کرد. آقای استاندار محترم من تا لحظه آخر در کنار اعضای شورای تامین ماندم!
حجتی نیا ادامه داد: آقای استاندار تمام مسئولیت هایی که قرار است به من در استان قرار است داده شود پیشکش شما. من آدم معامله گری نیستم که با همشهریانم بازی کنم و هیچ چیزی هم در این دنیا ندارم. الان که در محضر این جمع مقدس هستم قرار است حوزه علمیه ظرف یکسال آینده یک خانه ۱۰۵ متری در گلستان اهواز برای ما بسازد. از تک تک شما هم که اینجا نشسته اید شاید غیر از آقای آصفی موقعیت های من بیشتر بوده است ولی چون در دامان انسانهای شرافتمندی تربیت شدم خودم را آلوده نکردم.
وی گفت: من خاک جبهه را خوردم و در کنار اسفندیار صالح پور و حمید قربانی بودم. من برادر شهید مصطفی هستم که ناجوانمردانه او را به مسلخ بردند. آقای روحانی و آقای وزیر کشور در مقابل وجدان مردم مسجدسلیمان آیا سرنوشت این مردم باید به فردی گره بخورد که هیچ کجای او برای این نظام درد نکرده و حتی یک روز سابقه جبهه ندارد و در زمانی که ما به عنوان نوجوان ۱۳ ساله در میادین نبرد حضور پیدا می کردیم آقای روحانی و آقای وزیر کشور که سر حجتی را به خاطر امیال عده ای در این مسجد سلیمان بریدید!
حجتی نیا گفت: آقای آصفی معاون محترم استاندار ! امروز کدام فرماندار شما روزی ۷ هزار قرص نان به خانواده های کم برخوردار در شهر توزیع می کند. من اگر درد همشهریانم را نداشته این کار را نمی کردم. حال که دست آمریکا و اسرائیل در کار نیست پس به کدامین گناه این اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: این ظلمی است به مردم مسجد سلیمان که دولت باید پاسخ دهد. این مردم به دولت رای دادند و باید به خدا پناه برد از این ظلم. ما در این مدت در مدیران برای خدمت رسانی به شهر مسجد سلیمان شوق و ذوق ایجاد کردیم و همه با خنده و اخم ما عادت کرده بودند و همه با هم همفرهنگ و همدل و هم شهری بودیم و آنان می توانند گواه بدهند که فرماندار کار می کرد یا نمی کرد. امیدی در مردم این شهر ایجاد شده بود که امروز به یاس و نا امیدی تبدیل شد و امیدواریم که خداوند به این مردم مظلوم رحم کند.

وی گفت: الان هیئت های اجرایی بسته شده است و هیچگاه در این چهل سال سابقه نداشته است که این همه وزارت کشور ضعیف عمل کند و مدیران شهرستانی را دوماه مانده به انتخابات عوض کند. از دکتر شریعتی که در این ۸ ماه به ما اعتماد کردند تشکر می کنم و از حضور آصفی هم تشکر می کنم همچنین از مدیران محترم شهرستان که با ما همکاری کردند و گاه برای آنان آزردگی ایجاد شد سپاسگزاری می کنم و صمیمانه از آنان پوزش می طلبم.

حیدری نیا گفت: متاسفم برای وزارت کشور که سرنوشت شهر ما را گره زدند به مطالب سیاسی و این یک گناه نابخشودنی است.