تاریخ انتشار خبر: 26 دی 1396 | 10:27:17
کد خبر : 1838
یادداشتی از ایوب بختیاری شهروند در جه دو:

برای تولد هفتاد سالگی استقلال اهواز

برای تولد هفتاد سالگی استقلال اهواز وسط مصیبت واتش وخون نوشتن از تولد شاید بنظر کار خودخواهانه ایی باشد شبیه رقصیدن تینجر ها در پارتی های خصوصی شبیه در خواست بودجه ی موسسات خاص از دولت خودخواهانه شبیه روزگاری که در ان زیست می کنیم تنها چیزی که باعث می شود بنویسم وجسارت گفتن کلمه […]

برای تولد هفتاد سالگی استقلال اهواز
وسط مصیبت واتش وخون
نوشتن از تولد شاید بنظر کار خودخواهانه ایی باشد
شبیه رقصیدن تینجر ها در پارتی های خصوصی
شبیه در خواست بودجه ی موسسات خاص از دولت
خودخواهانه شبیه روزگاری که در ان زیست می کنیم
تنها چیزی که باعث می شود بنویسم وجسارت گفتن کلمه تولد را داشته باشم
مظلومیت است
تولد مظلومیت
تاریخ فوتبال ایران شاید دویا سه تیم به این مظلومیت به خود دیده
اول مظلوم شاهین تهران بود
که اصلی ترین درسش اخلاق و ورزش بود که ساواک به جرم تو ده ایی بودن حذف اشان کردن از تاریخ
تا لمپنیسیم و فحش خواهر ومادر پا بگیرید که ساواک ادبیات شعبان بی مخ در فوتبال دوست می داشت
وبعد بگذارید بنویسیم مظلوم بعدی بی شک استقلال اهواز است
یا بهتر بگویم تاج اهواز
تاج اهواز سه سال بعد از تاج تهران متولد شد
از لشکر اباد ورفیش می امد
لشکر اباد ورفیش ترکیبی بود از خانواده های زمین دار برشکسته عرب که زمین هاشان رااول رضا شاه وبعدمحمدرضا شاه با انقلاب سفید مصادره کرده بود و رعیت هاشان و روستایی های به شهر امده /ترکیبی عجیب
از حسرت وبعض /از درد دیده شدن مظلومیت مردمی تلخ
بعدها طرفداری تیم به کمپلو وخشایار وکیان والی اخر رسید
ارام ارام فراگیر شد اکثریت اهواز شد /استقلال اهواز فریاد اهواز قدیم بود /تیم کارگری اهواز /باسواد ترها به ان لیور پول ایران می گفتن /تیمی که با هیچ منچستری سر سازش نداشت /تیمی که قهرمانی سال ۸۵ را گرفتن /بی پولش کردن نامش را مصادره کردن /گوشه رینگ فرستادن اش /ولی هنوز نماینده همه اهواز ماند /تیمی که از منطقه عرب های اهواز امده بود هیچ گاه دست به بازی قومی عرب وعجم نزد /فوتبال بازی کرد /هیچ وقت شعار قومی نداد به دست یک سقوط کرد /استقلال اهواز نماینده فرهنگ شهری کارگرهایی بود که شرافت داشتن و تن به نژاد پرستی ندادن
تولدت مبارک تیم من
تو تنها قدم نمی زنی
حتی دردسته دو
تو تنها قدم نمی زنی
دعای هزار پای جا مانده
در جنگ باتوست
توتنها قدم نمی زنی تیم من
هنوز گرداب های کارون
ترسناک است
وهنوز دختران جنوب نام دیگر بازیکنان تو را مرد می گذارند
و نامردی ست که کینه کهنه از تو دارد قابل ستایش من
هنوز شکست مقابل غرورت تعظیم می کند
عقاب بین النهرین در چشمان
طرفدارانت
تو سقوط نمی کنی
تیم من
تولدت مبارک
ایوب بختیاری شهروند در جه دو