تاریخ انتشار خبر: 10 دی 1398 | 21:21:14
کد خبر : 7893
یادداشتی از رحیم برزی:

بحرانی بنام مامور به خدمت!!!

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رحیم برزی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان دریادداشتی باعنوان:بحرانی بنام مامور به خدمت!!! به نقد عملکردبرخی کاندیدای انتخابات پرداخت. در قوانین استخدام کشوری ما در مناصب دولتی هر کسی ردیف استخدامی و محل خدمتش در وزارتخانه ای مشخص ثبت شده است وباید تا سن بازنشستگی درآن وزارتخانه یا سازمان های زیر مجموعه […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛رحیم برزی فعال سیاسی اجتماعی خوزستان دریادداشتی باعنوان:بحرانی بنام مامور به خدمت!!! به نقد عملکردبرخی کاندیدای انتخابات پرداخت.

در قوانین استخدام کشوری ما در مناصب دولتی هر کسی ردیف استخدامی و محل خدمتش در وزارتخانه ای مشخص ثبت شده است وباید تا سن بازنشستگی درآن وزارتخانه یا سازمان های زیر مجموعه آن خدمت کند و به تناسب مدرک.تجربه .لیاقت وشایسته سالاری ارتقا پیدا کند.

اما در دولت های ما تنها چیزی که رعایت نمیشود توجه خاص به نخبه پروری وشایسته سالاریست……. آموزش و پرورش تنها وزارتخانه ایست که الفبای تربیت نیرو انسانی در آن خوانده میشود و باید وزیر ومدیرانش در کلان از بهترین و شایسته سالارترین نیروهای همین وزارتخانه باشد .تا بتوان در سطوح پایین ترتا مدیر یک دبستان عشایری هم آنرا نهادینه کرد و وای به حال آن وزارتخانه انسان سازی که وزیرش خارج از این وزارتخانه انتخاب شود. وزارت کشور کارش ورسالتش کمتر از وزارت آموزش و پرورش نیست. اما طی دهه های گذشته بخاطرعدم رعایت قانون و مبنای شایسته سالاری این وزارتخانه شده سکوی پرش خیلی افراد که تنها بخاطر چندسال مامور بودن شخصی بر کرسی های ریاست ادارات این وزارتخانه وعدم شایسته سالاری روزبروز وضعیت نابسامان تر میشود و پرسنل واقعی این وزارتخانه سرخورده تر میشوند . این قانون نیاز به بازنگری واصلاح دارد . باید براجرای این قانون نظارت کرد .باید جلوی مامور بخدمت از دستگاهها و وزارتخانه های دیگر به بدنه وزارت کشور و تکیه زدن بر کرسی استانداری و فرمانداری ها و بخشداری ها گرفته شود . نمایندگان باید این قانون را بازنگری و بر اجرای آن برای ایجاد شایسته سالاری و ارتقاء پرسنل وکارکنان وزارت کشور تاکید کنند و این کار تنها با رعایت قانون توسط خود نمایندگان امکان پذیر است. وظیفه نماینده دخالت در عزل ونصب فرمانداران وبخشداران و مدیران دبستان نیست. به خدای یکتا سوگندی که میخورند اشکال دارد چون بدان اعتقادی ندارند و آنرا اجرا نمیکنند. کاش روزی برسد که در جلسات تبلیغاتی کاندیداها مردم بجای سفره های شام. کارت شارژ . لباس ورزشی. جوی و جدول کشی . سهم خواهی و هزارویک خواسته نامعقول از کاندیدا از آنها رعایت قانون. تصویب قوانین درست و نظارت بر اجرای آن توسط دولت با هر گرایش سیاسی را بخواهند.

(بامید آنروز)