تاریخ انتشار خبر: 28 اسفند 1400 | 12:12:50
کد خبر : 12591
تغییرات گسترده در سازمان امور مالیاتی / پاکدامن جایگزین مسیحی در معاونت درآمدها شد

با توجه به انتصاباتی که در روزهای اخیر در سازمان امور مالیاتی رخ داده، سه معاونت از چهار معاونت این سازمان تغییر یافته است.

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، طی هفته اخیر شاهد انتصابات متعددی در سازمان امور مالیاتی کشور بودیم. بر این اساس محمد مسیحی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب شد و محمدتقی پاکدامن که پیش از این به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی فعالیت می‌کرد جایگزین محمد مسیحی شد. لازم […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان، طی هفته اخیر شاهد انتصابات متعددی در سازمان امور مالیاتی کشور بودیم. بر این اساس محمد مسیحی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب شد و محمدتقی پاکدامن که پیش از این به عنوان رئیس شورای عالی مالیاتی فعالیت می‌کرد جایگزین محمد مسیحی شد.

لازم به ذکر است، سعید توتونچی نیز جایگزین امرالله عابدی که به عنوان معاون حقوقی و فنی مالیاتی فعالیت می‌کرد، شده است. توتونچی پیش از این به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی منصوب شده بود؛ در پی این تغییرات رحمان پلیمی که به عنوان مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس کل سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کرد به عنوان جایگزین توتونچی در معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی منصوب شد.

گفتنی است که افشین خدامرادی نیز جایگزین هادی خانی در معاونت فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی شده است