تاریخ انتشار خبر: 30 بهمن 1400 | 22:29:34
کد خبر : 12230
یادداشتی از حسین علیخانی:

بازی رولت روسی در کشور با  پرسش کیا  بدنبال چی هستن ؟

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:بازی رولت روسی در کشور با  پرسش کیا  بدنبال چی هستند ؟ مردم: بدنبال کاستن از فقر ؛ بیکاری و تحقق رویای عدالت اجتماعی و راستگویی مسولان و معیشت و آرامش مسولان: بدنبال عملکرد مناسب و رفع مشکلات  مردم  اما یا بلد نیستند یا هر […]

به گزارش خبرگزاری زاگرس نشینان؛حسین علیخانی فعال سیاسی-اجتماعی در یادداشتی باعنوان:بازی رولت روسی در کشور با  پرسش کیا  بدنبال چی هستند ؟

مردم: بدنبال کاستن از فقر ؛ بیکاری و تحقق رویای عدالت اجتماعی و راستگویی مسولان و معیشت و آرامش

مسولان: بدنبال عملکرد مناسب و رفع مشکلات  مردم  اما یا بلد نیستند یا هر چه میگردند، پیدایش نمیکنند.

سیاسیون نخبه : بدنبال باز کردن گره های کشور در داخل کشور و نظام بین الملل ،اگر منفعت طلبان رانتخوار  بگذارند

سیاسیون فریبکار: بدنبال پرکردن  جیب خود و فرزندانشان از  فرصت های خلق شده در فرهنگ  فسادپرور ویژه خواران حکومتی

تشکلهای مدنی و سیاسی: بدنبال اثبات حقا نیت خود و مردم و آموزش فرهنگ سیاسی و مطالبه گری اگر متولیان ترسو بگذارند.

کارگران بی یاور چشم انتظار: بدنبال احقاق  حقوق قانونی ؛ احترام و معیشت  مناسب  در آرامش

کارمندان پیمانکار: نخبه گرفتار

مسولان نادان: بدنبال احترام و اعتبار خویش و رفع تبعیض مالی  با رسمی ها در آرامش

کارمندان رسمی دولتی و غیر دولتی: بدنبال تعیین حقوق و دستمزد  بر مبنای شاخص های تورم و استراحت درمحل کار باآرامش

مدیران کارآمد حداقلی کنونی: بدنبال توجه  مسولان ارشد  به عملکرد  مناسب شان در جهت سیستم سازی و اجرای امور  در آرامش

مدیران ناکارآمد حداکثری کنونی: بدنبال کار در سایه مسولان  با تداوم قلدری و فساد و انتصاب نااهلان مدیران میانی در آرامش

پزشکان متخصص: بدنبال افزایش  بیماران و جراحی  با سرمایه و ثروت از جیب مردمی که گرفتار و تنگدستند آنهم  در آرامش

کرونایی های اومیکرونی: بدنبال سلامتی و درمان و تحمل دردند که باید علیرغم ضعف ویروس پروتکل ها را رعایت کنند در آرامش

بنگاهها و نهادهای دینی: بدنبال دریافت بودجه های کلان دولتی  با کمترین اثر در جامعه و عوامفریبی  برخی از آنها در آرامش

اقتصاد بحران زده ایران:بدنبال حضور متخصص ها و نخبگان کارآمد  بجای برخی مدعیان همه فن حریف مفسد در آرامش

رسانه های کارآمد هوشمند: بدنبال تولید محتوای حرفه ای  بجای تولید  بدیهیات و مطالب سفارشی و رفتار منفعلانه در آرامش

جوانان نخبه و غیر نخبه: بدنبال کار و حداقل امکاناتِ ازدواج  بجای شعارهای واهی فرزندآوری و وامهای تهییج کننده در آرامش

پدرومادران نگران: بدنبال اشتغال و خوشبختی فرزندانِ سرخورده و کارآمد و  نخبه خویش اگر نااهلان  بگذارند آنهم در آرامش

بخش خصوصی : بدنبال احقاق حق خویش و دریافت نقدینگی و تکنولوژی روز و عدم دخالت دولت و سیاستگذاریهایش در آرامش

بخش دولتی مدعی: معمولا با برخی مدیرانشان  بدنبال راحتی و  تداوم رشد مالی هستند البته بجای عملکردهای  موثر در آرامش

و همچنین:

وزارت کار،تعاون و اموراجتماعی:  بدنبال فهم درست از حوزه فعالیت و درک  مخاطبانش بشرطی که وزیر متولد شده پسا جنگش بفهمد.

وزارت بهداشت و درمان: با تمرکز  بر بهداشت و درمان و هیاهو در رسانه ها.

وزارت کشور: بدنبال استانداران کارآمد  بجای واداده های ترسوست.

وزارت امور خارجه:به نتیجه رساندن برجام و ارتباط با همسایگان

وزارت اقتصاد و دارایی:سیاستگذاری اقتصادی مناسب  بجای پرکردن جیب دولت از ملت…

وزارت جهاد کشاورزی: تمهید  برای اصلاح اکثریت  کمیسیون کشاورزی مجلس و انتقال آنها  به حوزه های علمیه  و سپردن کار به اهلش…

وزارت ارتباطات: بستن دهان خود و آنانکه بدنبال کاستن از ظرفیت اینترنت و طرح صیانتند.

وزارت صمت : سپردن کار  به صنعتگران واقعی و بخش خصوصی و جلوگیری از ویژه خواری

وزارت دادگستری: ستاندن  حق مردم از مفسدان و مسولان ناکارآمد.

وزارت راه و شهرسازی: ساختن ایران  بجای ساختن سایر کشورها…

وزارت نفت: تعیین تکلیف درآمدهای نفت و واگذاری  نفت  به مردم بجای جیب نفتی ها…

وزارت نیرو: با اصلاح بخشنامه های حمایتی از اکثریت جامعه ایرانی بجای بخشنامه های ناکارآمد.

وزارت ورزش و جوانان: جلوگیری از هرج و مرج ورزشکارانی که فقط روی کاغذ حرفه ای اند.

وزارت فرهنگ و ارشاد: تدوین اقدامات حرفه ای و بستن دهان آنانکه از منابر عمومی مردم را تحقیر می کنند.

وزارت میراث فرهنگ، گردشگری وصنایع دستی: تدوین دپارتمان گردشگری در همه حوزه ها و ثروت سازی.

وزارت علوم وتحقیقات : بستر سازی واقعی آموزش همگانی و تخصصی واقعی بجای رواج تقلبی پایان نامه ها و حضور برخی رانتخواران در فضای آموزشی…

وزارتِ مردم:  تا کنون نداشته و بعدا هم نخواهیم داشت اما آنچه هر سه قوه تا کنون انجام نداده اند انجام دهند مانند:تحقق عدالت اجتماعی و اصلاح رویکردها ؛ آرامش و امنیت ؛آزادی های سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی ؛انتخاب راه  برای اداره کشورتوسط مردم  بجای مجموعه های فرتوت غیر دموکراتیک ؛ ارتقای معیشت مردم  و  حقوق  شهروندی و دسترسی به اطلاعات آزاد و درخواست شفاف سازی در حوزه های اقتصادی و تدوین قوانین کارآمد  بجای  بازی رولت و نشانه رفتن سلاح  فساد  بر مغز و روح مردم، مانند ترس از مافیای خودرو  و آشتی  ملی برای  نجات ایران .