تاریخ انتشار خبر: 16 دی 1396 | 09:36:06
کد خبر : 1785
منصورکاوسی:

بازگشت همه به سوی خداست

از شمار چشم یک تن کم و ز شمار خرد هزاران بیش زاگرس نشینان- خبر خیلی کوتاه ، اما تاسف بار و تا عمق استخوان دوستان ، همفکران و آشنایان را سوزاند، «مهندس آقا یار حسینی ، دبیر خانه ی کارگری استان » به « رحمت خدا رفت » شاید تا این لحظه در باور […]

از شمار چشم یک تن کم

و ز شمار خرد هزاران بیش

زاگرس نشینان- خبر خیلی کوتاه ، اما تاسف بار و تا عمق استخوان دوستان ، همفکران و آشنایان را سوزاند، «مهندس آقا یار حسینی ، دبیر خانه ی کارگری استان » به

« رحمت خدا رفت »

شاید تا این لحظه در باور خیلی ها نمی گنجد که هم اندیشی صدیق و تلاشگر به سرای ابدیت پر گشود ، هر چند در باورمندی همه ی ما « مرگ دریچه ای است که از طریق آن با خدا به گفتگو می توان نشست » اما ، غمگینی این خبر ، سنگینی مرگ را در اذهان چند برابر نمود .
مهندس اقایار حسینی ، در رویش فصلی احزاب چند نفره ، انسانی سالم النفس و معتقد به ارزش های والای خرد جمعی و توان تشکیلاتی بود که در این مسیر « ثابت قدم » و « معتقد» بر سر آرمان های خویش باقی ماند ، «نه کمر خم کرد و نه ابرو » ، زیرا با «اصالت» خویش ، «اصیل بودن» را تجلی می بخشید در این برهه ی آشفتگی بازار سیاسی جامعه و….
ارج می گذاریم متانت و باورمندی ، زنده یاد مهندس آقایار حسینی، در سال های خدمت صادقانه و دلسوزانه و از خداوند منان برای این عزیز سفر کرده علو درجات ، برای کانون داغدار، همفکران و یاران صبر و شکیبایی آرزومندیم.

منصور کاووسی

شورای هماهنگی زاگرس نشینان