تاریخ انتشار خبر: 18 فروردین 1398 | 01:42:50
کد خبر : 4872

بازدید شبانه اعضای ستاد مدیریت بحران آبفای کشور به همراه سرپرست شرکت آبفا اهواز

به گزارش زاگرس نشینان؛ بازدید شبانه اعضای ستاد مدیریت بحران آبفای کشور به همراه  صادق حقيقى پور سرپرست شركت آب وفاضلاب اهواز از روند پیشرفت اجرای طرح های اضطراری رفع مشكل پس زدگی فاضلاب در شهر اهواز در حال انجام است. یاداوری می شود بر اثر بالا آمدن سطح رودخانه کارون در برخی از مناطق […]

به گزارش زاگرس نشینان؛ بازدید شبانه اعضای ستاد مدیریت بحران آبفای کشور به همراه  صادق حقيقى پور سرپرست شركت آب وفاضلاب اهواز از روند پیشرفت اجرای طرح های اضطراری رفع مشكل پس زدگی فاضلاب در شهر اهواز در حال انجام است.

یاداوری می شود بر اثر بالا آمدن سطح رودخانه کارون در برخی از مناطق فرآیند دفع فاضلاب با مشکل روبرو شده و ظرف روز آینده این مشكل با اجراي طرح هاي مصوب شده ، تکمیل وبه اتمام خواهد رسید.