تاریخ انتشار خبر: 21 تیر 1398 | 01:15:23
کد خبر : 5415
توسط مرکز بهداشت غرب اهواز صورت گرفت:؛

بازدید از ۹ هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی

به گزارش  زاگرس  نشینان مهرداد شریفی، رییس مرکز بهداشت غرب اهواز ، در تشریح عملکرد و اقدامات انجام شده توسط تیم بهداشت محیط این مرکز گفت: در ۳ ماهه نخست سال جاری، از ۹ هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید بعمل آمد. وی با اشاره به اینکه در این بازدیدها، ۳۱۰ مورد اخطاریه صادر […]

به گزارش  زاگرس  نشینان مهرداد شریفی، رییس مرکز بهداشت غرب اهواز ، در تشریح عملکرد و اقدامات انجام شده توسط تیم بهداشت محیط این مرکز گفت: در ۳ ماهه نخست سال جاری، از ۹ هزار مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازدید بعمل آمد.

وی با اشاره به اینکه در این بازدیدها، ۳۱۰ مورد اخطاریه صادر شد افزود: همچنین ۱۰۸ مورد اخطاریه ۴۸ ساعته صادر گردید و ۱۱۰ واحد متخلف به مراجع قضایی معرفی شدند.

شریفی در ادامه اظهار کرد: طی مدت مذکور ۳۲ واحد متخلف پلمپ شدند و از ۴۸۷ مورد مواد غذایی، ۳۲۰ مورد نان و ۱۶۷ مورد سایر مواد غذایی نمونه برداری بعمل آمد.

رییس مرکز بهداشت غرب اهواز تعداد سنجش مواد غذایی با دستگاه‌های سنجش و پرتابل را ۵ هزار و ۲۰۰ مورد، تعداد کارت تندرستی صادر شده را ۲ هزار و ۶۰۰ مورد، تعداد گواهی اصناف صادر شده ۷۰۰ مورد، تعداد نمونه برداری از آب شبکه عمومی را ۸۸۳ مورد، تعداد نمونه برداری آب از سایر منابع نظیر؛ مغازه RO و استخر‌ها را ۵۰۵ مورد عنوان کرد.

این مقام مسئول، درصد مطلوبیت میکروبی آب شبکه ۹۳% با کدورت ۷۱ درصد و تعداد کل کلرسنجی انجام شده را ۷ هزار و ۳۰۰ مورد با مطلوبیت را ۶۴% دانست.

مهرداد شریفی بیان داشت: در ۳ ماهه اول سال جاری بیش از ۱۰ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد تاریخ گذشته و فاقد مجوز مصرف کشف و معدوم سازی و همچنین بیش از ۱۳۰ مورد طغیان بیماری‌های منتقله از آب و غذا پیگیری شد.

به گفته رییس مرکز بهداشت غرب اهواز، طی مدت مذکور، از قهوه خانه‌های سطح شهر بازرسی بعمل آمد و با عرضه کنندگان قلیان برخورد شد و بیش از ۶ هزار جام قلیان جمع آوری شد.